Fra kl. 18.00 til 19.00 blir det folkebad for barn opp til 6 år sammen med foreldre.

Fra kl. 19.00 til 20.00 blir det folkebad for voksne, denne gangen bare for damer.
Årsaken til dette er at det bare er en garderobe som er i drift.