Fokus på å hindre spredning av fremmede skadelige planter

Kjempespringfrø

Onsdag 12. juni, kl 18.00 vil Marit Dyrhaug fra Norsk landbruksrådgiving Nord-Norge orientere om ulike aktuelle metoder for bekjempelse av skadelige planter hos Per Knut Fagerli i Våg på Dønna.

Landbrukskontoret i Dønna og Herøy i samarbeid med Norsk landbruksrådgiving Helgeland setter fokus på å hindre spredning av fremmede skadelige planter. Dette gjelder flere arter: hagerømlinger, planter innført med jordmasser eller planter som er brukt i forbindelse med veianlegg o.l.

For å få kunnskap om hvilke planter dette gjelder, og hvordan vi kan bekjempe disse på en mest mulig effektiv måte, arrangeres et kveldsmøte onsdag 12. juni, kl 18.00. Marit Dyrhaug fra Norsk landbruksrådgiving Nord-Norge vil vise fram plantene og orientere om ulike aktuelle metoder for bekjempelse.

Oppmøte hos Per Knut Fagerli i Våg, oppmøte onsdag 12. juni, kl. 18.00. Her er tromsøpalme, parkslirekne og kjempespringfrø i fokus. De ulike artene vil bli presentert og det vil bli orientert om hvordan de ulike bekjempelsesmetodene bør brukes mest mulig effektivt på de ulike artene.

Kommunen har fått midler til kartlegging og bekjempelse av noen av disse artene. Landbrukskontoret vil orientere om slike tiltak.

For mer informasjon om temaet, se denne: https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Miljo-og-klima/Naturmangfold/Fremmede-arter/

Alle velkommen – enkel servering av kaffe

Foto: Kjempespringfrø – kilde artsdatabanken

Jørn Høberg
Landbrukssjef 

Annonser