Førstehjelpgruppa i brannvesenet får stadig flere oppdrag

Førstehjelpgruppe i brannvesenet 2019

Herøy brannvesen har likhet med mange andre kommuner ei  førstehjelpsgruppe som rykker ut på en del helsehendelser i påvente av ambulanse. Ordningen kalles «Mens du venter på ambulansen».

«Mens du venter på ambulansen» gir brannmenn bedre førstehjelpskompetanse slik at de kan ta hånd om alvorlig syke og skadde inntil profesjonell hjelp kommer frem. Det kan i flere tilfeller være med å berge liv. I Herøy har denne gruppa har vært aktiv siden 2015, og består av ni personer.

- Vi ser at vi får stadig flere utrykninger for hvert år, fra tre det første året til over 20 i 2019. Vi opplever ofte at folk ikke vet om oss og blir overrasket når brannvesenet dukker opp når de venter på ambulanse.

- I og med at ambulansen holder til på Dønna, blir vi ofte utkalt samtidig, da vi har mye raskere responstid. Vi har hjertestarter, oksygen og nødvendig førstehjelpsutstyr, opplyser Stian Prestø til Herøyfjerdingen

Førstehjelpsgruppa blir oppfordret til å rykke ut fra AMK og bidrar med alt fra bærehjelp til livreddende førstehjelp. Gruppa består av 9 personer og flere av dem jobber også i ambulansetjenesten. 

Førstehjelpgruppe i brannvesenet 2019
Her er deler av førstehjelpgruppa samlet under en førstehjelpsøvelse for hele Herøy brannvesen. Fra venstre bak: Stian Prestø, Jørn Moe, Hanne Gabrielsen Lund, Arnt Isaksen og Einar Martin Nordnes. Fra venstre foran: Roger Håland og Per Henning Haugen. I tillegg inngår også Silje Thoresen Jensen og Silje Sandstrak i gruppa, men var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Annonser