Aleksander tok fagutdanning som automatiker, og til hans arbeidsoppgaver ligger blant annet forbedring og vedlikehold av teknisk utstyr. Allerede i desember gjennomførte han fagprøven, men i slutten av mai var det tid for en skikkelig markering.

Regiondirektør i Marine Harvest region Nord, Turid L. Solheim, inviterte Aleksander til lunch, kake og blomster på fabrikken. Hun kunne fortelle om et godt samarbeid som har ført til at N1115 nå er godkjent som lærebedrift:

- Aleksander er den første som gjennomfører læretiden i et teknisk fag her på fabrikken, og jeg vet at hele regionen har jobbet godt sammen for å gjøre dette mulig. Utdanningsløpet til Aleksander har vært preget av et godt samarbeid mellom ferskvann og industri. Ferskvann har bidratt med viktig kompetanse som har sikret den nødvendige kompetansen for at vi ble godkjent som lærebedrift innen automasjonsfaget, sa regiondirektøren under markeringen.

Marine Harvest region Nord ønsker å være attraktiv for lærlinger, og har i dag 15 lærlinger i regionen.

Tekst og foto:
Eivind Nævdal-Bolstad
kommunikasjonssjef