Selskapet «Ut i Øyan» har som formål å utvikle reiselivsnæringen i regionen, og annet som naturlig faller sammen med dette. Det skal også kunne yte administrative tjenester, markedsføringstjenester og andre oppgaver overfor aksjonærer og andre oppdragsgivere. Det er nå 28 bedrifter fra Herøy og Dønna som er aksjonærer i selskapet. Dette er både rene reiselivsbedrifter og andre næringer som nyter godt av turiststrømmen.

Vi har tatt oss en prat med prosjektleder Annika Honggard og sesongarbeider Frida Isaksen. De forteller at det har tatt seg mye opp med turister i det siste etter at det var labert i juni.

- Vi ligger nok på omtrent samme nivå som i fjor, men vi har hatt mindre sykkelutleie i år. Det virker som om det kommer langt flere med kajakk enn tidligere. Mange av sykkelturistene kommer med egne sykler eller leier sykler gjennom Helgeland reiseliv, forteller Annika og Frida.

Fin hjemmeside med booking
«Ut i Øyan» har en mye besøkt hjemmeside og de har også mange følgere på Instagram og Facebook. Her legger de ut flotte bilder og reklamerer for sine medlemsbedrifter. På hjemmesida kan man lese om ulike aktiviteter og bestille overnatting på Herøy og Dønna. Honggard opplyser at det er bedrifter som har hatt opptil 20 henvendelser i sommer og at antallet treff på sida er fordoblet fra i fjor. 

- Vi ønsker også hele tiden informasjon og innspill fra folk om forbedringer, sier Annika.

Første stoppested hos Etcetera
Det har i mange år vært mye snakk om å få på plass flere stoppesteder langs veien mellom fergekaia på Herøy og til Dønna fergekai. Stoppestedene er tenkt som mål for en tur, raste- hvileplass og som møteplasser, og som en del av satsingen på sykkelturister. Videre er det tenkt at stedene skal være med og profilere området på en positiv måte. «Ut i Øyan stedene» er tenkt brukt både av besøkende og fastboende.

Annika forteller at de nå har fått på plass det første stoppestedet på Etcetera på Hestøya hos Tommy Eide. Det gjenstår imidlertid enda å få på plass informasjonstavle og toalett i tilknytning til stoppestedet.

Daglig leder Stig Neraas opplyser at de neste stoppestedene som står for tur er Snekkervik skole og fergeleiet på Bjørn. Han beklager at det har tatt altfor lang tid å få dette på plass og opplyser at noe av årsaken skyldes at kommunene har brukt lang tid å få på plass avklaringer med grunneierne i områdene.

Eget servicefond
Etableringen av stoppestedene vil i synliggjøre behov for toalett og renovasjon. Blir det ikke lagd tilfredsstillende ordninger for å løse disse behovene, så vil «Ut i Øyan stedene» i følge prosjektledelsen bli en negativ opplevelse – og ikke den positive som de er tiltenkt å være. Utfordringen med løsninger er at de vil koste penger å drifte, og at disse midlene ikke finnes i dag. 

Herøy og Dønna kommune har derfor vedtatt at det skal innføres et servicefond knyttet til utvikling og vedlikehold av stoppestedene. Det er også utarbeidet egne vedtekter for hvordan midlene skal benytte. Hver av kommunene har forpliktet seg til å gå inn med 50 000 kroner årlig i 2018 og 2019. De resterende midlene er tenkt å komme inn gjennom frivillige donasjoner på Vipps fra folk som benytter stoppestedene.

Bakgrunn
Herøy kommune har sammen med Dønna siden 2007 etter konstituerende møte i «Attraksjonsvei i Hald-regionen» deltatt i satsningen og prosjektet som etter hvert fikk navnet «Ut i Øyan».

Prosjektet ble styrt av det interkommunale selskapet HALD IKS til det ble nedlagt i 2011. Det ble da opprettet en styringsgruppe med representanter fra Herøy og Dønna kommune, bedrifter i kommunene i tillegg til Kystriksveien Reiseliv.

«Ut i Øyan AS» ble stiftet 28. april 2014 og Stig Neraas ble valgt som daglig leder. Styret består av leder Tor Henning Jørgensen og styremedlemmene Ove Tømmervik, Tove Alfheim fra Dønna og Trond Olsen, Inger Meyer og Kjell Inge Jakobsen fra Herøy.

Herøy kommune er en av aksjonærene i «Ut i Øyan AS». Det gjennomføres nå et tre-årig nettverksprosjekt, med støtte fra Innovasjon Norge, for å utvikle reiselivs- og opplevelsesnæringen i området. Årlig medfører dette en økonomisk støtte på 700 000,-. Det er ansatt en egen prosjektleder for dette arbeidet.

Mer informasjon om «Ut i Øyan» finner du på:
www.utioyan.no
Facebook
Instagram