Første seminar for Peacepainting-veiledere gjennomført på Brasøy

PPBasøyseminardeltagere2019

Det første veilederseminaret for fremtidige instruktører i Peacepainting-metode og verksted er gjennomført i BrasøyGalleriet Kunst og Kulturverksted.

- I alt ni deltagere hadde tatt turen ut i havet, fra Stavanger i sør til Harstad i Nord. Målet for stiftelsen er å legge  grunnlag for likeverd og fred mellom folk og nasjoner, og dette skal skapes gjennom intuitiv maling og tekst/poesi. Peacepainting har fått stadig større feste på Helgeland, og vi har arrangert maleverksteder i mange kommuner. Arbeidet har kommet særlig langt i Bindal, Herøy og Brønnøysund. Men mange regioner ønsker å få tilgang til våre Peacepainting-verksteder /samlinger, og vi satser nå på å etterkomme dette ønsket og behovet ved å skolere flere instruktører. 

- Peacepainting som en internasjonal stifelse har samarbeid og oppdrag i mange ulike land, og i  Russland, Tunisia og Østerrike er kontakten og utvekslingen kommet særlig  langt. Vi har også hatt maleverksted i Libanon i en av de store flyktningeleirene der. 

- Vårt mål er nå at Peacepainting skal spre seg til regioner i hele Norge. Veilederprosjektet er støttet økonomisk av Sparebank1 Nord Norge og Herøy kommune. Vi er med på Statsbudsjettet også for 2020 og håper etterhvert på en mer langsiktig plass der, da dette vil lette arbeidet betydelig.

- Ansvarlig for skoleringsseminaret på Brasøy har vært Catrine Gangstø (daglig leder) og Tone Toft (pedagogisk leder). Vi har hatt god hjelp av seminardeltagerne som har bidratt med presentasjoner og innspill, kompetanse og erfaring. Deltagerne bodde på Brasøy sjøcamping denne helga, og vi spiste middag på Kråkebollen kafe hos Gerd  på lørdagskvelden, skriver Tone Toft til Herøyfjerdingen.

PPBasøyseminardeltagere2019
Det første veilederseminaret for fremtidige instruktører i Peacepainting-metode og verksted er gjennomført i BrasøyGalleriet Kunst og Kulturverksted. Fra venstre: Inger Eide, Marit Bekkhus, Tone Toft, Kim Astrup, Hanne Tobiassen, Benedicte Roeren, Catrine Gangstø, Anne-Britt Ravnå og Grethe Stave. (Foto: Margit Pernille Langseth)

Annonser