Første renholdsoperatører

renholdere_1
Linda Mathiassen og Synøve Larsen ble nylig kommunens første med fagbrev i renholdsoperatørfaget, som det nå heter. Begge jobber som renholdere ved Herøy sentralskole.
Dagens renholdere av offentlige bygg har et svært ulike oppgaver enn renholdspersonale hadde for noen årtier siden.

I dag foregår renholdet med mopping, våt og tørr, det brukes ulike kjemikalier og renholderne deler oppgavene sine inn i:

- desinfisering (av blant annet dusjer en gang i uka) - spesialrenhold (av blant annet blodsøl) - dagligvask og rundvask

To dagers eksamen
- For å få fagbrev må man gjennom skriflig og praktisk eksamen over to dager og vi har brukt to år på å ta fagbrevet. Det er blant annet mye teori vi skal gjennom, forteller Linda Mathiassen og Synøve Larsen til Herøyfjerdingen.

Et fagbrev får normalt god uttelling også på lønningsposen. Men de to kvinnene har i første rekke tatt fagbrevet for å stå sterkere med tanke på framtidig jobb. Fagbrevet tilsvarer nivå til VK1.


Kvinnene har hver sin fulle stilling som renholdsoperatører ved sentralskolen. Den tredje stillingen ved skole deles av to andre renholdere.

Asbjørn Alstad ved Tverrfaglig Opplæringskontor ytre Helgeland sier til Herøyfjerdingen at de to kvinnene har lagt ned et godt og grundig arbeid.

Besto med glans - De to har vært særdeles pliktoppfyllende og flinke underveis. Det har ikke oppstått et eneste problem underveis. Gjennom fagbrevet har de to fått meget god innsikt i faget, samtidig som fagbrevet både øker selvfølelsen og gir trygghet i faget.

- Samtidig gir fagbrev høyere status og bedre lønn, sier Aalstad.

 
- Da de var oppe til tverrfaglig eksamen i "Miljø og vedlikehold" besto de med glans. For å få til dette i Herøy måtte vi samarbeid med Alstahaug kommune og Anne Mari Breivold. Hun har hatt ansvaret for dette og vi har møtt meget stor grad av velvillighet, sier Asbjørn Aalstad.

Han legger til at dette har vært et eksempel på positivt samarbeid mellom kommunene.
renholdere_1
Linda Mathiassen (til venstre) og Synøve Larsen er kommunens første med fagbrev innen renholdsoperatørfaget.

Annonser