Første grunn- skole med vannautomat

vannautomat_fyller_paa
Herøy sentralskole ble i dag distriktets første skole med vannautomat og den høytidelige åpningen ble markert med tannleger, tannpleier og helsesøster tilstede. Alle elever og lærere fikk også hver sin originale vannflaske.
Helsesøster Edith Rishaug Hansen har sammen med tannhelsetjenesten i Herøy jobbet et år for å få på plass en vannautomat ved Herøy sentralskole.

I dag tirsdag kunne hun være med på den offisielle åpningen og markeringen av at automaten er kommet på plass.

Første skole på Sør-Helgeland
Med det ble Herøy sentralskole den første grunnskolen i distriktet med en slik vannautomat.
14.000 kroner har den kostet og pengene er kommet inn som gaver.


- Jeg syns det er ganske fantastisk at forrige års 10. klasse ved sentralskolen ga overskuddet sitt på 5000 kroner til formålet.

Dessuten har vi fått 2000 kroner fra Herøy vannverk/Herøy kommune, den samme summen fra henholdsvis sentralskolen, fra Helse-, Sosial- og Omsorgsetaten og fra helsesøsterens budsjett, forteller helsesøster Edith Rishaug Hansen til Herøyfjerdingen.

Mange grunner
Hun har hatt mange grunner for å jobbe for vannautomaten. - Ja, det kan hjelpe på i arbeidet for å unngå overvekt hos barn og unge, og det er ikke minst bedre å drikke vann enn annen sukker- og syreholdig drikke, sier helsesøsteren videre.

Hun oppfordret elevene på ungdomstrinnet til å drikke mer vann også for helsens skyld.

Vannautomaten er tilkoblet vannledningen og kan tilby kaldt og friskt vann døgnet rundt.

Og med de originale vannflaskene elever og lærere fikk utdelt i dag, tror vi også det blir riktig så "in" å drikke vann.

Både helsesøster Edith Rishaug Hansen og tannpleier Bjørg Bjørnø påpeker at hovedansvaret for å føre tilsyn til ungenes tannhelse ligger hos foreldrene.

Herøyfjerdingen har i vinter skrevet om at Herøy ligger meget dårlig an med hensyn til de unges tannhelse (se relatert sak under)

Melk dyrere enn brus
Rektor Lars Olav Mogård Larsen påpekte under samlingen i skolens aula i dag den uheldige i at en liter melk er så mye dyrere enn brus.

- 1,5 liter brus kan du i dag handle for rundt fem kroner. Det betyr 75 sukkerbiter, la han til.

- Vi er bekymret også for noe av det vannet som selges, tilsatt ting som ødelegger tennene. Dette vannet som man kan tappe fra automaten, derimot, koster ingen ting og inneholder ikke noe som kan skade tennene sier tannpleier Bjørg Bjørnø.

Bedring i tannhelsen
Hun legger til at ting tyder på at tannhelsen blant de unge i Herøy kan være i ferd med å bedre seg.

- Vi skal følge nøye med på utviklingen nå etter vannautomaten og se om det skjer en videre bedring, avslutter Bjørh Bjørnø.
vannautomat_fyller_paa
Sandra Edvardsen (t.h.) og Camilla Opland er blant de første elevene i distriktet med egen vannautomat på skolen.
vannautomat_elevraad
Camilla Opland (fra venstre), Guro Bjertnes Hanssen, Sandra Edvardsen og Espen Bakkelid fra elevrådet med hver sine originale vannflasker.
vannautomat_espen
Espen Bakkelid var den første som fikk fylle flaska si i vannautomaten.
vannautomat_helsepersonell
Tannpleier Bjørg Bjørnø (fra venstre), tannsekretær Anna Andersen, tannlegene Susanne Volkner og Siw Hestmark og helsesøster Edith Rishaug Hansen syns alle at automaten er et viktig tiltak for bedre helse.
vannautomat_flaska
Alle elever og lærere på ungdomstrinnet fikk hver sin flaske med påskriften: "Vann er tingen - rett fra springen".
vannautomat_trengsel
Det ble etter hvert trengsel av elever foran vannautomaten.
vannautomat_bjoernoe_informerer
Tannpleier Bjørg Bjørnø informerte elevene i aulaen og fortalte blant annet at mange har syreskader på tennene og at hun derfor håper at alle velger vann i stedet for juice og brus.

Annonser