Alle eldre, hjemmeværende, enslige og par som ønsker det inviteres til å delta i sosialt samvær.

Det blir underholdning ved Odd Jarle Hanssen og arrangementet er gratis for alle.

Meny
- Gryterett med tilbehør og drikke
- Kaffe og sjokolade

Svarfrist 13. november 2022.

Påmelding og bestilling av skyss til:
Tone Hansen, tlf. 95430155
Paula Nyrud, tlf. 97120558

Velkommen