Flytting av klubb og barnehage går sin gang

roy_skogsholm_03
- Det er fullstendig feil at Herøy kommune har stanset prosessen med sammenslåing av barnehagene og flytting av ungdomsklubben til Silvalen barnehages lokaler. Det sier rådmann Roy Skogsholm som har hørt at det motsatte verserer på ”ryktebørsen”.
Før dagens lokaler i tidligere Silvalen barnehage kan tas i bruk som ungdomsklubb må Herøy kommune kjøre en prosess med bruksendring.
 
Da vil berørte parter få tilsendt varsel og få anledning til å komme med innspill.
 
Og rådmann Roy Skogsholm sier at Herøy kommune ønsker å ta kontakt med de som blir berørt av en slik flytting for å finne løsninger på eventuelle problemer som kan oppstå.
 
”Ryktebørs”
Rådmannen er blitt informert om at ryktebørsen kan fortelle at et skriv fra Fylkesmannen og lokale protester er årsak til at kommunen har stanset den nevnte prosessen.
 
- Dette er fullstendig feil. Kommunestyret har vedtatt å flytte sammen de to barnehagene og flytte ungdomsklubben til tidligere Silvalen barnehage.
 
Denne prosessen går sin gang.
 
Videre har Herøy kommune sluttført avtalen med eiendomsselskapet som eier barnehagen.
 
På plass i august
Barnehagene skal være slått sammen i løpet av august. Arbeidet går kontinuerlig, slår rådmann Roy Skogsholm fast.
 
Han sier videre at Herøy kommunestyre har vedtatt at lokalene som blir stående tomme i barnehagen skal tas i bruk som ungdomsklubb.
 
- Før det skjer skal vi kjøre en prosess med behandling av bruksendring. Vi har drøftet dette med Fylkesmannen i Nordland og både han og vi betrakter dette som en mindre justering av reguleringsbestemmelsene.
 
Formål: Barnehage eller klubbhus
Området er regulert med offentlig barnehage eller klubbhus som formål.
 
- Vi mener dette er dekket i reguleringsbestemmelsene, men vi vil likevel gå veien om at alle berørte parter får uttale seg, sier rådmann Skogsholm.
 
Han kommenterer Fylkesmannens berøring av saken slik:
 
- En av de berørte parter har klaget til Fylkesmannen på saksbehandlingsfeil. Dette brevet har ikke Herøy kommune fått. Derimot har vi fått en kopi av brevet.
 
Ingenting å utsette på behandlingen
Fylkesmannen har imidlertid ingenting å utsette på kommunens saksbehandling.
 
Men han forutsetter at vi behandler saka videre etter lovens bestemmelser og vi har beskrevet hvordan vi vil håndtere saka videre, sier rådmann Skogsholm.
 
Han legger til at Herøy kommune ønsker å ta kontakt med de som blir berørt av en slik flytting for å finne løsninger på eventuelle problemer som kan oppstå.
roy_skogsholm_03
Rådmann Roy Skogsholm

Annonser