Formannskapsmøtet som etter møteplanen skulle vært avholdt 26. november er flyttet til onsdag 27. november.

Saksliste vil bli offentliggjort senere og bli lagt ut under møtekalenderen på Herøy kommunes hjemmeside.
Trykk her