Det informeres om at formannskapsmøte er flyttet til mandag 11. mars.

Saksliste vil bli offentliggjort senere og bli lagt ut under møtekalenderen på Herøy kommunes hjemmeside. Trykk her