Herøy har bosatt ukrainske flyktninger, og noen av dem er pensjonister som ikke følger Introduksjonsprogrammet.
Disse ønsker hjelp til å lære seg norsk noen timer, to -tre dager i uken, i tillegg til at vi har behov for vikarer på voksenopplæringen.

Har du gått av med pensjon kan du arbeide med Ukrainske flyktninger uten å få avkortet pensjon. Du jobber da på pensjonistlønn og denne ordningen gjelder frem til utgangen av juni.
Kom og jobb i lag med oss! Vi kan tilby spennende og interessante arbeidsoppgaver, og et særdeles trivelig arbeidsmiljø 😊

Har du spørsmål om oppgavene kan du kontakte  
Kristin Hansen eller Aiste Knutsen som er lærere på Herøy voksenopplæring på mobil 950 50 303

Ta kontakt med oss på mail  post@heroy-no.kommune.no og merk voksenopplæringen