Flyktningkonsulent og veileder mot rus

3_patrick
Patrick Monaghan (58) fra Dønna starter 26. april i jobben som flyktningkonsulent og veileder mot rus ved NAV-kontoret i Herøy. Monaghan har lang erfaring fra denne type arbeid fra blant annet Irland.
- Jeg ønsker å etablere god kontakt med alle deler av herøysamfunnet.    Mitt hovedfokus vil være bevisst kontakt med ungdom i utdanning, oppfølging og forebygging av overgrep, sier Patrick Monaghan til Herøyfjerdingen halvannen uke før han starter i jobben i Herøy.   Fra Irland Som navnet tydelig røper kommer Patrick Monaghan fra Irland hvor han har lang erfaring fra arbeid med mennesker med rusproblemer.   Han jobbet flere år på et statlig institutt for folk med ulike typer rusmisbruk.   Patrick Monaghan har med sin erfaring klare meninger:   - Nøkkelen til stoffproblemet er ikke å fokusere på narkotika, men på opinionen. Hvis vi aksepterer at ungdom får lov til å eksperimentere med narkotika, betyr det at samfunnet er i skikkelig trøbbel.   Familie og samfunn må gripe inn Familie og samfunnet må gripe inn å stanse bruk av narkotika før mer skade blir gjort. I Herøy vil vi arbeide sammen for å opplyse og oppfordre ungdom til et samfunn uten rusmisbruk, sier Monaghan videre til Herøyfjerdingen.

  Man mener et samarbeid på flere nivåer er den beste og mest realistiske veien å takle rusproblemet i samfunnet vårt.     -  Innenfor dette samarbeidet vil Herøy kommune, NAV, lokalt politi, lærere og ungdommen selv spille en svært viktig rolle, sier Patrick Monaghan.   Han skal dele jobben mot rus ved NAV-kontoret med jobben som flyktningkonsulent. Med det overtar han ansvaret for flyktningene som Mai Lis Larsen har hatt.   Larsen har hatt ansvaret for flyktningene i påvente av tilsetting av flyktningkonsulent. Hun skal heretter jobbe som sosialkonsulent.   Pendler fra Dønna Patrick Monaghan har bodd på Dønna siden 2004 og har nytt godt av sitt internasjonale kontaktnett i sin forrige jobb som veileder for bedrifter som blant annet satser utenlands.    
3_patrick
Irske Patrick Monaghan fra Dønna starter i jobben 26. april.

Annonser