Her er brevet fra Sandnes:
Jeg har ikke alltid vært glad i Herøy kommune, langt der ifra, men denne gangen må jeg virkelig få skryte: Måten de har tatt imot nye flyktninger har vært forbilledlig, i alle fall m.h.t. skolegang. Sjøl har jeg hatt den udelte fornøyelse å være lærer for 10 unge gutter fra Afghanistan i høst, gutter mellom 15 og 18 år, med forskjellig religiøs bakgrunn og ulike språk. De har også svært sprikende bakgrunn hva gjelder skolegang, med analfabetisme som det ene ytterpunktet. Til tross for disse forskjellene har det vært så godt som ingen problemer med forholdet dem imellom.

I skolesammenheng har det selvfølgelig vært utfordrende å skulle lære bort et språk uten å ha et annet, felles språk å forholde seg til, men guttene har vært/er høflige, morsomme og lærevillige. Det har vært mye kroppsspråk, lyder og latter! Og, som andre ungdommer, har de ikke alltid vært like ivrige m.h.t. lekselesing, og støynivået i klassen har til tider vært uakseptabelt. Altså; de er som andre ungdommer, bare med noe tyngre ballast enn de fleste.

Nå er det slutt på undervisninga, og de skal sendes til andre mottak. (Leirfjord og Bodø, bl. a.) Herøy kommune har vært raus: I utgangspunktet har "ubehandlete" asylsøkere krav på 50 timer undervisning. Disse guttene har fått tre ganger så mye, slik at de skulle slippe å sitte uvirksomme på mottaket hele formiddagen. Så - takk til kommunen, og takk til guttene, for ei fin erfaring. Jeg savner dere allerede!

Jeg må også få skryte av de andre på senteret, som underviser og tilrettelegger for både "mine" gutter og voksne syrere. Dere gjør en svært god jobb, både Aiste, Gjertrud, Siv, Trygve, Marit og Jelena. Takk også til Reidar på musikkskolen som var svært behjelpelig med å skaffe gitarer da vi skulle ha gitarkurs.

Foto: Jelena Budesa