Herøy har i disse dager besøk av 35 ungdommer mellom 12 og 15 år, samt 14 ledere og foreldre. Bakgrunnen for besøket er et samarbeidsprosjekt mellom biblioteket i den polske byen Prozowice og organisasjonen Peacepainting. Prosjektet har mottatt 1,1 millioner i EØS-midler og dette er det femte besøket mellom Polen og Helgeland, som gjennomføres annenhver gang med gjensidige besøk i byen Procowice.

På ettermiddagen tirsdag 2. juni ankom de polske gjestene Herøy med egen buss og etter et besøk på Herøy Bygdesamling med omvisning av Rajko Savic, der de også fikk servert nystekte vafler, var de invitert til et velkomstarrangement i aulaen på Herøy skole. Her ble gjestene møtt av bunadskledde og oppdressede elever som var med å skape en flott og verdig ramme rundt arrangementet.

Rektor Lars Olav Mogård-Larsen og varaordfører Elbjørg Larsen holdt en liten tale til gjestene og ønsket dem velkommen til Herøy. Elbjørg fortalte blant annet om sine sterke inntrykk fra konsentrasjonsleirene etter nylig å ha vært reiseleder på klassetur med «Hvite Busser» og gav samtidig uttrykk for at slike fredsprosjekt kan være et viktig bidrag for at dette ikke gjentar seg.

Liv Marit Pettersen og Anne Berit Iversen fra 9. klasse var i september 2014 i Polen i regi av Peacepainting og de fortalte om sitt fantastiske opphold og håpet at de polske gjestene ville oppleve det samme i Herøy.

Flott presentasjon og dans
Eleven Thomas Andre Karlsen holdt en imponerende og profesjonell presentasjon av Herøy på flytende engelsk der blant annet «Herøyfilmen» ble vist. Etter presentasjonen var det klart for dans av skolen 9. klasse. Her fikk de polske gjestene se både tradisjonell norsk vals, reinlender og til slutt gikk elevene den lokale «Herøymarsjen».

Tone Toft takket på vegne av Peacepainting for en fantastisk velkomst og skrøt samtidig av gjestfriheten til herøyfjerdingene som hadde klart å innlosjere nesten samtlige i private heimer. Hun roste også spesielt Jelena Budesa på Herøy Frivilligsentral for den fantastiske innsatsen hun hadde gjort i forbindelse med besøket.

Tidenes maleverksted i Brasøy
Onsdag 3. juni reiste 9. klasse ved Herøy skole og gjestene fra Polen til Brasøy der de skal ha tidenes Peacepainting maleverksted på ungdomshuset med rundt 90 deltakere. Her skal ungdommene utveksle erfaringer og male fredsbilder etter alle kunstens regler.

Senere på kvelden spanderer kommunen pizzabuffet til alle sammen på Herøy Brygge.

Om Peacepainting
Peacepainting er et innovativt fredsarbeid som hadde sin spede start i Bindal for åtte år siden etter initiativ av Cathrine Gangstø. Det har vist seg å være et kraftfullt arbeid som har blitt tatt godt imot både nasjonalt og internasjonalt. Dette har utviklet seg til å bli et Helgelandsinitiativ knyttet spesielt til Herøy og Bindal.

Catrine Gangstø fra Bindal er daglig leder og Tone Toft bosatt på Brasøy er styremedlem og kunstnerisk ansvarlig i stiftelsen.

Les mer om Peacepainting på hjemmesida peacepainting.org