MOT-turneen er en samfunnsbyggende turné for å styrke MOT-arbeidet i kommunene og på skolene. Tirsdag gjestet turneen Herøy skole med artistene Adrian Jørgensen, kjent fra The Voice, og Alejandro Fuentes som trekkplastre. Adrian kommer for øvrig fra Bindal og var derfor nesten på hjemmebane. Artistene og lokale innslag gjorde konserten til en fantastisk opplevelse. De dyktige musikerne i bandet Kompaniet, i tillegg til utmerket lyd og lys gjorde også sitt til at dette ble en minneverdig konsert.

De dyktige konferansierene Maiken Brænden og Sofie Larsen loset publikum gjennom en konsert der også lokale stjerner stod for mye av innholdet. Kulturskolen i Herøy var sterkt representert og fikk vist fram mange av sine elever. Elever fra 4. til 7. klasse bidro med flere bandnummer der de på en imponerende måte framførte flere låter med svært mange aktører i bandet. I tillegg deltok også flere lokale «stjerner» og fikk vist at det gror godt i kulturlivet i Herøy. Konserten toppet seg selvsagt da artistene Adrian og Alejandro kom på scenen og et av mange høydepunkt var da konferansier Sofie Nilsen og Adrian sang duett sammen under låten «MOT til å leve».

Ekstra trykk var det også mot slutten av konserten da Alejandro Fuentes og et lokalt kor fikk opp stemningen blant publikum.

Flott appell
Rådmann Morten Sandbakken holdt en flott appell der han fortalte at han var stolt av kommunens satsing på MOT. Han pekte blant annet på viktigheten av å være brobygger

- De utrygge bygger murer mens de trygge bygger broer. I Herøy skal vi være brobyggere, sa Sandbakken.

Beste MOT-skole i Nord og Midt-Norge
Etter konserten ble det holdt et inspirerende foredrag av Sverre Ræder fra organisasjonen MOT. Ved ulike øvelser og klarte han å få opp engasjementet og få skolens lærere og de andre deltakerne til å reflektere over hvordan vi opptrer overfor hverandre. Han fikk fram MOTs budskap på en glimrende måte og pekte blant annet på betydningen av at alle blir sett.

- Det handler om å styre fokus og ikke være en kopi av andre. Det er viktig å så frø slik at ungdommene rustes til stå for egne valg, sa den dyktige foredragsholderen blant annet.

I begynnelsen av foredraget slapp regionleder Jo Trønsdal Bævre i MOT Nord og Midt-Norge nyheten om at Herøy skole var den skolen som hadde oppnådd beste resultater av alle skolene i regionen. Dette har man kommet fram til ut fra undersøkelser som var gjort blant elevene der Herøy skole hadde et resultat på 6,7 av 7 oppnåelige poeng.

Selv om dette resultatet er svært oppløftende er det selvsagt viktig at det gode arbeidet fortsetter for å gi våre ungdommer en viktig ballast med seg videre i livet når mange viktige valg skal tas.

Kort om MOT
MOT er en holdningsskapende organisasjon som jobber for og med ungdom. MOTs mål er å skape robuste ungdommer som inkluderer alle. MOTs resultater viser at det er færre elever som mobbes og mistrives på MOT-skoler. MOT ble startet av norske toppidrettsutøvere i 1997. Initiativtakere var skøyteløperne Atle Vårvik og Johann Olav Koss.

  • MOT er en samfunnsbygger
  • MOT styrker ungdoms bevissthet og mot
  • MOT til å leve, MOT til å bry seg, MOT til å si nei

Trykk her for å lese mer om MOT