Mandag 21. september møttes eldrerådene i Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna til fellesmøte på Herøy. På programmet stod orientering om Nordnorsk Pensjonistskole, Frisklivssentralen og Herøy frivilligsentral.

Leder i rådet for eldre og funksjonshemmede i Herøy, Oddrunn S. Dahlheim åpnet møtet før tre elever fra kulturskolen stod for et flott kulturelt innslag for de rundt 20 deltakerne. Det var Emma Olsen Roan (10), Ingrid Kilvær Nilssen (12) og Sunniva Dahl Pettersen (15) som framførte hver sin sang for møtedeltakerne sammen med sin lærer og rektor Reidar Moursund.

Viktig å vise seg fram
Kulturskolerektor Reidar Moursund sier til Herøyfjerdingen at han ønsker at kulturskolen skal være en kulturskole for alle. Reidar er for øvrig den eneste ansatte i kulturskolen som i år har 45 elever og 16 på venteliste.

Reidar synes det er viktig å vise at vi har en aktiv kulturskole i Herøy, samtidig som også elevene får nyttig trening med å opptre.

- Det er viktig at kulturskoleelevene får trening i det som kalles konsertering. Derfor prøver jeg hele tiden å bytte på hvilke elever jeg tar med meg på ulike opptredener. Vi stiller opp på mange ulike arenaer og bidrar også i ulike samarbeidsprosjekt med skolen, sier Moursund.

God kvalitet
Som alltid når Reidar har med seg sine kulturskoleelever blir vi imponert over kvaliteten på det som blir framført. Det vises tydelig at han legger stor vekt på at alt skal være godt forberedt. Kulturskolens proffe kompakte lydanlegg får også fram sangen og musikken på en fortreffelig måte.

Sunniva Dahl Pettersen sang først sangen «The Giving Tree» av Plain White T, akkompagnert av Reidar på gitar før Emma Olsen Roan fortsatte med «Du stod der og lo» av Vanja fra MGP junior i 2014. Her ble det brukt eget playback som Reidar hadde spilt inn og laget i kulturskolens studio. Begge jentene imponerte med gode sangprestasjoner og flott formidling av sangene.

Egen sang
Sist ut var Ingrid Kilvær Nilssen som framførte sin egen sang «To øyne» sammen med Reidar på gitar. Ingrid kan fortelle at denne sangen er blitt til over tid.

- Første del av sangen ble til på skolebussen for noen år siden mens resten har blitt ferdig nå i år. Jeg har også fått en del hjelp av mamma med teksten, sier Ingrid.

Reidar har også laget et flott arrangement og hjulpet henne mye med det musikalske uttrykket slik at sangen har blitt veldig bra. Ingrid har en flott sangstemme og en fin utstråling når hun synger, som tydelig viser at hun liker å opptre.

- Jeg prøvde meg med denne sangen på MGP-junior i år, men nådde dessverre ikke helt fram, avslutter Ingrid.

Ingrid som bare er 12 år vil nok helt sikkert få mange sjanser i årene framover dersom hun fortsetter å skrive egne sanger og synge med slik overbevisning.