Flertall for å legge helsehussaken død

Kommunestyremøte 12

Et flertall i kommunestyret i Herøy vedtok i ekstraordinært møte å legge helsehussaken død og ikke etterkomme bygdelistas krav om videre utredning og forfølgning av krav.

Herøy Bygdeliste henvendte seg 19. januar til kommunen, der de krevde at både politisk og administrativ ledelse straks satte i gang med utredninger og eventuell forfølgning av krav Herøy kommune blir vurdert å ha mot rådgivere og andre i helsehussaken. Etter at saken har blitt purret på, der det ble pekt på fare for foreldelse ble saken tatt opp i ekstraordinært formannskapsmøte og kommunestyremøte denne uka.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet la i formannskapsmøtet onsdag 10. februar et omforent forslag om å avvise kravet. Dette ble vedtatt mot to stemmer (Sandoval og Magnussen) og sendt over til kommunestyret. Sandoval argumenterte for at han stemte i mot på grunn av saksbehandlingsfeil.

Her er forslaget som ble vedtatt i formannskapet og senere vedatt i kommunestyret:

- På bakgrunn av en helhetlig vurdering av Herøy bygdelistes krav om utredning og eventuell forfølgelse for å begrense tap i helsehussaken, velger Herøy kommunestyre å avvise dette kravet.

Etter å ha avholdt gruppemøte la Yngve Magnussen på vegne av Høyre og Herøy Bygdeliste fram følgende forslag:

- Herøy kommune engasjerer juridisk kompetanse for å vurdere hvilke juridiske økonomiske ansvar eksterne aktører kan ha i helsehussaken, begrenset kun til eksterne aktører. 

- Det tas ut forliksklage på eksterne aktører i helsehussaken for å komme i forkant av evt. foreldingsfrister. 

- Dette danner grunnlag for en evt. vurdering fra Herøy kommunestyre ang evt. videre saksgang i denne saken.

Formannskapets innstilling ble satt opp mot forslaget fra Høyre og Herøy Bygdeliste og ble vedtatt med 12 mot 6 stemmer (Magnussen, Dalen, Nordnes, Arntsen, Sandvær og Sandoval).

Trykk her for å se behandlingen av saken på Kommune-TV

Annonser