Flerkulturelt Maleverksted for kvinner i Herøy

PPtrømsø2019C

Multicultural Paintingworkshop for women in Herøy - ورشة التلوين والرسم متعددة ا

Peacepainting vil i samarbeid med Herøy kommune og Frivillighetssentralen arrangere et flerkulturelt maleverksted for kvinner i Herøy. Artikkelen er oversatt til engelsk, arabiskog litauisk.

Samlingen vil finne sted i Kommunestyresalen 17. og 18. oktober 2019 fra kl. 1700 - 1900

Verkstedet er tenkt gjennomført for en gruppe kvinner som vil representere mangfoldet i Herøy – og et bidrag til holdnings- og integreringsarbeidet i kommunen. Rett og slett støtte opp under trivsels- og bolystarbeidet  som foregår.  

Vi tilbyr følgende opplegg:
Maleverksted for 12 kvinner i Herøy – hvorav 4 med flyktningestatus, 4 arbeidsinnvandrere og 4 norske kvinner bosatt i Herøy. Verkstedet vil strekke seg over to dager- fortrinnsvis fredag ettermiddag og lørdag formiddag. Maling og tekstarbeid tilpasses denne gruppa.

Catrine Gangstø – daglig leder i Peacepainting vil delta på verkstedene sammen med undertegnede.

Det er ikke nødvendig med noen form for tegne- eller maleferdigheter for å delta på denne samlingen.
Målet er å skape gode relasjoner og oppnå en følelse av likeverd og mestring  gjennom en intuitiv maleprosess og påfølgende  tekstarbeid.

De som er interessert i å delta på denne samlingen og maleverkstedet kan ta kontakt med:
Jelena Budesa, Frivillighetssentralen i Herøy.
Telefon: 96044774
e-post: jelena.budesa@heroy-no.kommune.no 

Med hilsen
Tone Toft
Pedagogisk leder i Peacepainting

Peacepainting er et kunst og fredsskapende arbeid for barn, unge og voksne. Vi engasjerer oss og arbeider lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Alle arenaer er like viktige.
Målet er fred og likeverd mellom folk og nasjoner.

Etter at vi kom på statsbudsjettet i 2017 er holdnings- og integreringsarbeid i norske kommuner prioritert. 

Multicultural Paintingworkshop for women in Herøy

Peacepainting Foundation are going to arrange a multicultural workshop for women in Herøy.  This will be in cooperation with Herøy municipality and volunteer bureau.

This gathering will be arranged in the council chamber at the 17 and 18 october 2019.
The time will be from 1700 to 2000 o`clock both days.  

This workshop is planned to contain a group of women, who will represent the variety in Herøy – and contribute to their integration in the municipality. In this way this will be a support to the welfare work which is going on.

Peacepainting offer the following prospect
Workshop for 12 women in Herøy – of which four have status as refugees, four working immigrants and four norwegian women living in Herøy. The workshop will be arranged for two days – preferably Friday afternoon and Saturday before noon. Painting and text work will be the task.

Catrine Gangstø – the leader of Peacepainting Foundation will join the workshop together with the undersigned.

It is not necessary with any kind of skill in drawing or painting to take part in this workshop.

The goal is to create good relations, and for the participants to obtain a feeling of equality and mastering through an intuitive painting process.

They who are interesting in joining this meeting and workshop, please take contact with:
Jelena Budesa, The volunteer bureau in Herøy.
Phone: 96044774
Mail: jelena.budesa@heroy-no.kommune.no

Yours truly
Tone Toft
Educational leader in Peacepainting

Peacepainting Foundation is an art and peace-constructive work for children, youth and adults. We are engaged and works in local, national and international connection.
The goal is peace and equality between people and nations.

ورشة التلوين والرسم متعددة الثقافات للمرأة في بلدية هاروي

Peacepainting بالتعاون مع بلدية هاروي و والمركز التطوعي ستنظم مؤسسة
ورشة عمل للرسم متعددة الثقافات للنساء في هاروي في فصل خريف لعام 2019 .2019 أكتوبر 18 و 17 سيعقد هذا التجمع في قاعة البلدية يومي
مساءً يوميًا 2000 إلى 1700 وسيعقد الاجتماع من الساعة

تهدف ورشة العمل بكونها مجموعة من النساء اللواتي سيمثلن التنوع في هاروي - والمساهمة في أعمال
الإندماج وتكامل المواقف في البلدية. ببساطة هو دعم الرفاه والعمل الاجتماعي الذي يجري.

نعرض لكم المخطط التالي
ورشة العمل تستضيف 12 امرأة في هاروي-
4 بصفة لاجئ ، و 4 مهاجرات عاملات و 4 نساء نرويجيات يعشن في هاروي . ستمتد ورشة العمل على مدار يومين - ويفضل أن يكون ذلك بعد ظهر الجمعة وصباح السبت التالي
. يتم تكييف أعمال الرسم والنسيج لما يتناسب مع المجموعة
ستحضر السيدة كاترين جانجستو - المدير العام لمؤسسة الرسم بسلام ورشة العمل مع الموقعين أدناه .. ليس هناك حاجة لأي نوع من مهارات الرسم أو التلوين للانضمام لهذه المجموعة . الهدف منها هو إنشاء علاقات جيدة وتحقيق شعور بالمساواة وإتقانها من خلال عملية رسم مبتكرة وأعمال
نسيجة لاحقة . يمكن للراغبين في حضور هذه المجموعة وورشة التلوين والرسم التواصل مع
: Jelena Budesa , Frivillighetssentralen i Herøy. Telefon: 96044774 e-post: jelena.budesa@heroy-no.kommune.no

تفضلوا بقبول فائق الاحترام
توفت تونا
المشرف التربوي في مؤسسة الرسم بسلام

Peacepainting هي عبارة عن اعمال فنية مبنية على السلام موجهة للأطفال والشباب والكبار . نحن نشارك هذا العمل على الصعيد المحلي والوطني والدولي
. جميع المجالات لها نفس القدر من الأهمية لدينا
والمساواة بين الناس والدول . الهدف الرئيسي هو السلام
بعد دخولنا في ميزانية الدولة في عام 2017 ، اصبحت اعمال الاندماج ومواقف التكامل ذات أولوية في البلديات النرويجية .

Daugiakultūrė tapybos dirbtuvė moterims Herøy

„Peacepainting“ fondas surengs daugiakultūrį seminarą moterims Herøy miestelyje. Taip norima bendradarbiauti su Herøy savivaldybe ir savanorių centru.

Šis susirinkimas bus surengtas (Herøy kommune pasrate) tarybos posėdžių salėje 2019 m. Spalio 17–18 d. nuo 17.00 iki 20.00 valandos.

Planuojama, kad šiame seminare dalyvaus grupė moterų, kurios atstovaus Herøy įvairovei ir prisidės prie jų integracijos savivaldybėje. Tokiu budu kuriant paramą gerovės labui.

Tapybos dirbtuvė siūlo:
Seminaras 12 moterų Herøy mieste - iš jų keturios turinčios pabėgėlio statusą, keturios dirbančios imigrantės ir keturios Herøy gyvenančios norvegų moterys. Seminaras vyks dvi dienas - penktadienio popietę ir šeštadienį vidurdienį.

Catrine Gangstø - Peacepainting fondo vadovė prisijungs prie seminaro.

Dalyvauti šiame seminare nereikia turėti tam tikrų įgūdžių piešti. Tikslas yra užmegzti gerus santykius, o dalyviams intuityvaus tapybos metu įgyti lygybės ir meistriškumo jausmą.

Tie, kuriems įdomu prisijungti prie šio susitikimo ir seminaro, prašome susisiekti su
Jelena Budesa, savanorių centras Herøy mieste.
Telefonas: 96044774
Paštas: jelena.budesa@heroy-no.kommune.no

Nuoširdžiai Tone Toft Taikos tapybos švietimo vadovas

„Peacepainting“ yra menas ir taiką užtikrinantis kūrinys vaikams, jaunimui ir suaugusiems. Mes užsiimame ir dirbame vietiniame, nacionaliniame ir tarptautiniame ryšyje. Tikslas yra taika ir lygybė tarp žmonių ir tautų.

5b (2)
Samling ved ungdomshuset Bølgen i Brasøy. Besøk og gjenvisitt fra Polen. Ungdom fra Polen og Herøy hadde maleverksted i ungdomshuset i lag i 2016. (Sylwia Komajda-Sikora)
3f (2)
Maleverksted på Brasøy da Herøy hadde besøk fra Polen i 2016. 20 barn og unge . (Foto Sylwia omajda-Sikora)
IMG_4083
Samarbeid med Tunisia. Maleverksted i et kunstsenter for barn. (Foto Tone Toft)

Annonser