Flerkulturelt Maleverksted for kvinner i Herøy

PPtrømsø2019C

Multicultural Paintingworkshop for women in Herøy

Peacepainting vil i samarbeid med Herøy kommune og Frivillighetssentralen arrangere et flerkulturelt maleverksted for kvinner i Herøy høsten 2019. Artikkelen er oversatt til engelsk, arabisk og litauisk.

Verkstedet er tenkt gjennomført for en gruppe kvinner som vil representere mangfoldet i Herøy – og et bidrag til holdnings- og integreringsarbeidet i kommunen. Rett og slett støtte opp under trivsels- og bolystarbeidet  som foregår.  

Vi tilbyr følgende opplegg:
Maleverksted for 12 kvinner i Herøy – hvorav 4 med flyktningestatus, 4 arbeidsinnvandrere og 4 norske kvinner bosatt i Herøy. Verkstedet vil strekke seg over to dager- fortrinnsvis fredag ettermiddag og lørdag formiddag. Maling og tekstarbeid tilpasses denne gruppa.

Catrine Gangstø – daglig leder i Peacepainting vil delta på verkstedene sammen med undertegnede.

Det er ikke nødvendig med noen form for tegne- eller maleferdigheter for å delta på denne samlingen. Målet er å skape gode relasjoner og oppnå en følelse av likeverd og mestring  gjennom en intuitiv maleprosess og påfølgende  tekstarbeid.

De som er interessert i å delta på denne samlingen og maleverkstedet kan ta kontakt med Jelena Budesa, Frivillighetssentralen i Herøy.
Telefon: 96044774
e-post: jelena.budesa@heroy-no.kommune.no  

Peacepainting er et kunst og fredsskapende arbeid for barn, unge og voksne. Vi engasjerer oss og arbeider lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Alle arenaer er like viktige. Målet er fred og likeverd mellom folk og nasjoner.

Etter at vi kom på statsbudsjettet i 2017 er holdnings- og integreringsarbeid i norske kommuner prioritert. 

Trykk på linkene nedenfor for å lese artikkelen på et andre språk.
Engelsk (Bjørn Økern)
Arabisk (Ahmad Alaboud)
Litauisk (Aiste Remeikaite)

Takk til de som oversatte artikkelen.

Med hilsen
Tone Toft
Pedagogisk leder i Peacepainting

5b (2)
Samling ved ungdomshuset Bølgen i Brasøy. Besøk og gjenvisitt fra Polen. Ungdom fra Polen og Herøy hadde maleverksted i ungdomshuset i lag i 2016. (Sylwia Komajda-Sikora)
3f (2)
Maleverksted på Brasøy da Herøy hadde besøk fra Polen i 2016. 20 barn og unge . (Foto Sylwia omajda-Sikora)
IMG_4083
Samarbeid med Tunisia. Maleverksted i et kunstsenter for barn. (Foto Tone Toft)

  1 / 7 
 
Flerkulturelt maleverksted for kvinner 
Flerkulturelt maleverksted for kvinner
Samarbeid med Brobyggerstiftelsen i Sandnessjøen. Besøk i Manila. Det ble gjennomført flere Peacepainting maleverksted i løpet av besøket på senteret som Brobyggerstiftelsen har etablert for gatebarn. (Foto: Catrine Gangstø)
 


Annonser