Torsdag ble ytterligere to ungdommer oppsøkt på sine bosteder i øydistriktet av politiet etter mistanke om misbruk av narkotika. Den ene er i begynnelsen av 20 årene mens den andre i slutten av 20 årene.

Begge de pågrepne har erkjent straffbare forhold, og har begge vedtatt foreleggene. De to er hjemmehørende i Herøy og Dønna lensmannsdistrikt.

Generelt vil politiet oppfordre arbeidsgivere og arbeidsledere, både på sjøen og på land, til å skaffe seg kunnskaper om tegn og symptomer på narkotikamisbruk.

- Dette er viktig for at misbrukeren kan avsløres, skader og farefulle situasjoner unngås, og at nødvendig hjelp kan tilbys misbrukeren, sier lensmann Edvard Børø.