Vi treffer Ragnhild Larsen og May Paulsen i turistinformasjonen for Herøy. De holder til like ved fergeleiet på Flostad i lokalene til Herøy ASVO.

Ragnhild og May gir uttrykk for at turistene i hovedsak er svært fornøyd med det de får oppleve når de kommer hit.

- Det går litt i rykk og napp når det gjelder henvendelser, men vi har fått flere henvendelser i år enn i fjor. De som kommer innom skryter i hovedsak av det de får oppleve når de er her og er godt fornøyd med både overnattingsplassene og spisestedene.

- I og med at det ikke er turistinformasjon på Dønna opplyser vi også om det vi kjenner til der.  For å gjøre en best mulig jobb er vi avhengig av at vi får tips om det som skjer hos de enkelte reiselivsbedriftene, selv om vi også tar en del direkte kontakt for å få vite åpningstider osv.

- Mange spør om fergeruter og hurtigbåtruter for å planlegge turen videre. En del turister spør også om turløyper og gir uttrykk for at det kan være vanskelig å finne fram til disse. Flere toalett og rasteplasser er også et ønske fra mange av turistene som kommer innom.

- En god del tar sitt første stopp på Herøy bygdesamling der de har oppe hele sommeren og har folk som kan vise dem rundt og guide dem på en god måte, sier Ragnhild og May.

Turistinformasjonen i Herøy
Herøy turistinformasjon er lokalisert på Herøy ASVO, Flostadveien 7, 8850 Herøy, og ligger like ved Flostad fergeleie.

Åpningstider i sommersesongen (bemannet turistinformasjon):
Mandag - fredag: kl. 09.00 - 15.00
Lørdag - søndag: Stengt

Ellers i året kan Herøy ASVO kontaktes hvis tilreisende har spørsmål.

Kontaktinformasjon:
Telefon (turistinformasjonen 75058110
Telefon (Herøy ASVO): 75059980

E-post: turist@heroyasvo.no