Flere bedrifter samles og samarbeider i Fagervika

Metalltek_Torkil og Priit

I 2019 kjøpte Torkil Wang lokalene til den gamle rekefabrikken i Fagervika. Nå har flere bedrifter etablert seg i lokalene og inngått samarbeid.

Torkil har i mange år drevet for seg selv med sveising og annet verkstedarbeid, men i 2019 kjøpte han lokalene til den tidligere rekefabrikken i Fagervika og har siden vært med å bygge opp et miljø i lokalene.

- Jeg kom til et punkt der jeg måtte ta et valg for hva jeg ville gjøre og da dette bygget dukket opp for salg så jeg muligheten til å utvikle virksomheten. Verkstedindustrien har hatt en stor teknologisk utvikling og arbeidet utføres nå på en annen måte enn tidligere. Jeg og Priit Priske gikk sammen og dannet selskapet Metalltek. Han er utdannet CNC-operatør og er god på dataprogrammering av maskiner, sier Wang.

Priit kommer fra Estland og arbeidet med slike prosesser inntil han flyttet til Herøy for et par år siden. I starten arbeidet han som dykker, men er nå tilbake til sitt opprinnelige yrke.

CNC er en forkortelse for Computer Numerical Control. En CNC-operatør bruker en datamaskin til å styre mekaniske maskiner som bearbeider materiale. CNC-maskiner brukes til datastyring av bor, slipere, sveisemaskiner, fresere og lignende i mekaniske verksteder.

Torkil forteller at de har hatt mange oppdrag og har investert en god del i nye maskiner.  Det meste av det de har tjent har gått til innkjøp av maskiner. Som en direkte konsekvens av koronautbruddet fikk de også være med på montering og igangsetting av filetlinja til Mowi. I samarbeid med Johnny Birger Hanssen i Nova Sea har de også utviklet et egenutviklet «fiskehelsekar» som skal brukes i produksjonen.

- Vi utviklet først en prototyp som det skal gjøres en del justeringer på og nå skal vi produsere karene. Først får vi vist karene på en tegning og så kan vi forandre ting på tegningene til alt er greit. Det er her kompetansen til Priit kommer inn. Det er derfor viktig å ha riktig utstyr for å få best mulig kvalitet på det som produseres. Selv om du er aldri så flink så kan teknologien hjelpe deg et hakk videre, sier Wang.

- Vi er opptatt av å bli oppfattet som seriøs og har derfor fokus på HMS. Vi er i gang med få nødvendige sertifiseringer og godkjenninger på plass, men foreløpig er vi sertifisert på aluminiumsveising Drømmen er å skape et fagmiljø her nede der vi har gode sveisere, mekanikere og automatikere. På sikt kan det også bli snakk om ingeniører som kan hjelpe oss med å tegne. Vi har så mye solid næringsliv rundt oss at vi må prøve å bli med og utvikle oss sammen med dem. Det finnes mye kompetanse og mange dyktige fagfolk her i området.

Wang forteller at de nylig har inngått et samarbeid med Pettersen sveisekonsult som er et lokalt firma som drives av Tommy Pettersen. Han vil også ha tilhold i samme bygg og være sammen med oss. Han sitter med en enorm kompetanse på sveising og legging av prosedyrer.

Byggefirmaet Swingmar har også kontor og lager i samme bygg og Torkil forteller at de har hatt stor nytte av å ha dem med på laget.

- Jeg har stor tro på å samle flere bedrifter i samme bygg. Dette gir oss mange synergieffekter og vi lærer av hverandre og utfyller hverandre på mange områder, avslutter Wang.

Metalltek_ute
Metalltek har etablert seg i lokalene til den tidligere rekefabrikken i Fagervika. Like ved ligger også Herøy Rorbucamping og bedriften Enok som selger trelast.
Metalltek_oppdrag
på denne tavla finnes en god del av oppdragene til bedriften.
Metalltek_Torkil og Priit
Torkil Wang (t.v.) og Priit Priske driver bedriften Metalltek. De har nå inngått samarbeid med flere andre bedrifter.
Metalltek_skjæremaskin
Denne maskinen skjærer aluminium etter nøyaktig beskrivelse fra et dataprogram.
Metalltek_kontor
Kontorlokalene ligger i 2. etasje.

Annonser