Det har i lang tid vært en tradisjon at 10. klasse ved Herøy skole arrangerer flaskeinnsamling etter sommerferien. Dette gjøres for å samle inn penger til klassetur, og det har i mange år vært en tradisjon at turen har gått med "Hvite busser" til Polen og Tyskland for å lære om krigens grusomheter under 2. verdenskrig, De to siste årene har koronapandemien satt en stopper for dette, men avgangsklassene har allikevel klart å få til innholdsrike klasseturer.

Det alltid noen som venter på flaskeinnsamlingen av gammel vane, og nå håper elevene at folk kan vente med å pante flaskene slik at de får samlet inn mye flasker i uke 36. Denne uka begynner med mandag 6. september.

Det vil komme nærmere informasjon om hvilken dag flaskeinnsamlingen vil pågå.