Fjerner benker på grunn av livsfarlig klatring på høydebasseng

Høydebasseng Langåsen

Herøy kommune har sett seg nødt til å fjerne benkene som er plassert på Langåsen for unngå livsfarlig klatring på høydebassenget.

Det har i lang tid pågått en del klatring på kommunens nye høydebasseng på Langåsen. Dette er ikke tillatt og dessuten forbundet med livsfare. For å komme seg lettere opp har trebenkene som er plassert der blitt benyttet til klatrestativ. Kommunen har derfor sett seg nødt til fjerne disse midlertidig. Dette er selvsagt svært beklagelig for alle turgåere, men er dessverre et nødvendig strakstiltak for å unngå ulykker. 

Kommunen jobber videre med sikringstiltak, men ber samtidig om at foreldre og foresatte tar en prat med ungene sine og prøver å få dem til å holde seg borte fra denne farlige aktiviteten.

Det var Færøy Velforening som fikk satt opp trebenkene på Langåsen til glede for alle turgåere. Benkene ble produsert gjennom elevbedriften 3Benk1 ved Herøy skole og ble også støttet økonomisk av Helgeland Sparebank. 

Annonser