- Hausten 1978 sto jeg uten arbeid og flyttet tilbake til Sandnessjøen. Før det hadde jeg jobbet som fotograf. Kom raskt i kontakt med Helgeland Arbeiderblad som ville at jeg skulle ta bilder og skrive for dem. Ildprøven HA kanskje satte meg i var å være med på sildfiske i Sølasundet, som ligger mellom øya Vega og Søla. Uver kunne fort satt en stopper for det hele, men «Roar Junior» fra Husvær dro ut.

- Det ble reportasje ut av det, sjøl om det var kuling og regn og fisket foregikk i svarte natta. Daværende redaktør Einar Jensen ble litt sur da han noen måneder seinere fikk se reportasjen også i Coop sitt blad «Vårt Blad», men jeg var frilanser og trengte inntekter den gang!

Var daværende redaktør sur så var daværende redaksjonssekretær Are Andersen, seinere også redaktør, god å ha på den tida.
- Når jeg ser tilbake på mitt yrkesliv så er Are en av et par sjefer som jeg fikk spesielt gode råd og tilbakemeldinger fra. Han på telefon i Mosjøen og jeg på HAs kontor i Sandnessjøen. Lange og gode samtaler som var veldig konstruktive.

Jeg var bitt litt av fisket. Som oppvokst på gård visste jeg om lange arbeidsdager, men fiskernes slit fasinerte meg. Utpå vinteren klarte jeg å mase meg til en reportasjereise til Lofoten under fisket der. Nervøs og famlende for at det ikke skulle bli stoff av det jeg foretok meg. Jeg var jo en fersking i skrivefaget.

Det ble tre større reportasjer som hver fylte to avissider, pluss noe småstoff som ikke ble bakt inn i reportasjene. Ut på feltet med båten «Skarp» fra Nord-Herøy. Fysisk slit, for lønn kom ikke inn på konto uten innsats. Jeg fikk en respekt for fiskerne som sitter i ennå. Hans Andersen eide og var skipper på «Skarp» og gjorde det bra. I 1978 var lotten på båten 20.000 kroner per mann. I 2023-kroner 105.113.

Skoleelever fra Herøy som hadde fiskeri som valgfag var en flott gjeng. Ikke så lett å samle for bilde bestandig da noen var ute på havet og andre hadde andre oppgaver. Familien Eide fra Seløy var alle sammen i Lofoten denne vinteren og stilte flott opp til reportasje. I det hele tatt. Jeg var overveldet over positiv mottakelse og imøtekommenhet hos alle jeg lagde avisstoff ut av!

Reportasjene vil bli hengt opp under Herøydagan mens rundt 140 bilder går i program på en større skjerm. Herøydagan arrangeres fra 27. til 30. juni, men utstillingen blir som for de øvrige standplassene tilgjengelig i Herøyhallen lørdag 29. og søndag 30. juni.

Helgeland Arbeiderblad har siden den gang skiftet navn til Helgelendingen. Nåværende stab i Helgelendingen skal ha takk for hjelp med å rekke opp i det jeg lagde for 45 år siden. Likedan Hans Andersens familie og Rolf Jørgensen, som var lærer og hadde med seg skoleelevene til Lofoten.

Tekst: Inge Ove Tysnes