Fire valglister i Herøy til høstens kommunestyrevalg

Partitopper 2019

Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet og Herøy Bygdeliste stiller lister til høstens kommunestyrevalg i Herøy. Her kan dere se hvem som står på de respektive listene.

ARBEIDERPARTIET

 
Nr. Navn Fødselsår Bosted  
1 Elbjørg Larsen 1962 Øksningan  
2 Jan Tore Theimann 1959 Nord-Herøy  
3 Sissel Eide Knutsen 1986 Sør-Herøy  
4 Espen Storholm 1982 Brasøy  
5 Beate Mari Pettersen 1987 Nord-Herøy  
6 Roar Arve Aune 1961 Sør-Herøy  
7 Tanja Irene Hanssen 1971 Brasøy  
8 Oddbjørn Alstad Lorvik 1958 Sør-Herøy  
9 Brit Anne Karlsen 1958 Sør-Herøy  
10 Arnt Erling Paulsen 1963 Sør-Herøy  
11 Laila Furu Vold 1966 Sør-Herøy  
12 Rene Teigen Hartviksen 1983 Nord-Herøy  
13 Mariann Lundestad 1965 Sør-Herøy  
14 Knut Prestø 1946 Sør-Herøy  
15 Aiste Knutsen 1989 Nord-Herøy  
16 Steinar Furu 1941 Nord-Herøy  
17 Mariann Rønneberg 1976 Sør-Herøy  
18 Svend Morten Reinertsen 1956 Nord-Herøy  
19 Mai-Lis Larsen 1985 Nord-Herøy  
20 Bjarne Nikolaisen 1957 Nord-Herøy  
21 Olav Andreas Ødegaard Herseth 1948 Nord-Herøy  
22 Alf Rune Olsen 1967 Nord-Herøy  
23 Gunvald Pettersen 1945 Nord-Herøy  
         

HØYRE

 
Nr.  Navn Fødselsår Bosted  
1 Yngve Magnussen 1972 Seløy  
2 Elisabeth Neergaard Blix 1969 Sør-Herøy  
3 Oddrunn Skogsholmen Dahlheim 1952 Husvær  
4 Vegar Dalen 1974 Seløy  
5 Marius Stonys 1984 Nord-Herøy  
6 Trine Valberg 1967 Tenna  
7 Silje Morskogen 1989 Nord-Herøy  
8 Eivind Moe 1976 Nord-Herøy  
9 Gunver Birgitte Nielsen 1956 Sør-Herøy  
10 Thomas Silvik Lorentzen 1990 Nord-Herøy  
11 Marie Neergaard Blix 1994 Sør-Herøy  
12 Kjetil Johansen 1977 Nord-Herøy  
         

SENTERPARTIET

 
Nr.  Navn Fødselsår Stilling Bosted
1 Jim Georg Dahl 1956 Gårdbruker Nord-Herøy
2 Bente Helen Karlsen 1984 Adjunkt Seløy
3 Øyvind Eindride Kvale 1966 Seniorkonsulent Nord-Herøy
4 Anne Margrethe Haraldsen 1954 Helsefagarbeider Nord-herøy
5 John Arne Blix Svendsen 1993 Helsefagarbeider Nord-Herøy
6 Kirsti Jakobsen Karlsen 1962 Barne- og ungdomsarbeider Seløy
7 Alexander Moe 1987 Styrmann Nord-Herøy
8 Elin Bårdgård Johansen 1973 Produksjonsarbeider Sør-Herøy
9 Morten Hanssen 1985 Prosjektleder Tenna
10 Sigve Edvardsen 1998 Maskinfører Øksningan
11 Torgeir Lenning 1969 Gårdbruker Sør-Herøy
12 Tor Karstein Angel 1956 Gårdbruker Nord-Herøy
         

HERØY BYGDELISTE

 
Nr.  Navn Fødselsår Stilling Bosted
1 Hugo Sandoval 1950 Pensjonist Sør-Herøy
2 Rigmor Irene Grønbech Flæsen 1955 Sykepleier Sør-Herøy
3 Einar Martin Nordnes 1950 Prosjektleder Nord-Herøy
4 Linn Kristin Gutvik Einvik 1990 Butikkansatt Øksningan
5 Kenneth Remi Iversen 1979 Butikkansatt Sør-Herøy
6 Caroline Helene Edvardsen 1992 BU-arbeider Øksningan
7 Jostein Arntsen 1965 Næringsdrivende Øksningan
8 Ida Elise Midtgard Olsen 1990 Sykepleier Nord-Herøy
9 Trygve Gjengaar 1955 Drosjesjåfør Nord-Herøy
10 Silje Frantzen Hegre 1990 Sykepleier Tenna
11 Gunnar Andreas Eliassen 1952 Pensjonist Nord-Herøy
12 Cecilie Sørøy Hanssen 1980 Butikkansatt Sør-Herøy
13 Inge Nils Sandvær 1953 Pensjonist Sør-Herøy
14 Grete Kristin Hansen 1961 Hjelpepleier Tenna
15 Kristian Olsen 1984 Næringsdrivende Seløy
16 Aina Gry Andersen 1972 Hjelpepleier Nord-Herøy
17 Petter Johan Mathias Flæsen 1954 Næringsdrivende Sør-Herøy
18 Leilani Brænden Palugod 1989 Butikkansatt Nord-Herøy
19 Reidar Magnus Danielsen 1959 Skipsfører Seløy
20 Gunnar Vold 1944 Næringsdrivende Sør-Herøy

På foto ser vi bilde av listetoppene til de fire valglistene i Herøy; øverst fra venstre: Elbjørg Larsen (Ap), Yngve Magnussesen (H), nederst fra venstre: Jim Dahl (Sp) og Hugo Sandoval (Herøy Bygdeliste).

På Herøy kommunens hjemmeside ligger det et eget menypunkt som heter Valg under bolken Politikk. Her finner man informasjon om årets kommunestyrevalg i Herøy.

Annonser