Fire utnyttet spørretimen

kstyret
Fire politikere benyttet "Spørretimen" da Herøy kommunestyre møttes klokken ni i dag. Det var Svein-Cato Jakobsen (Ap), Bjørn Lund (Sp), Istvan Heiszter (uavhengig) og Vegar Dalen (Frp).
Svein-Cato Jakobsen stilte spørsmål om det var mulig å finne annen løsning for inngang til omsorgssenteret.

- Noen ganger kommer folk inn på båre og da er det uverdig at det spilles høy musikk fra treningssenteret som har samme inngang. Dette er lite verdig og mange har reagert. Er det mulig å finne en annen inngang?

Rådmann Roy Skogsholm mente det var vanskelig å svare på stående fot, men lovet å ta spørsmålet med seg og gjøre en vurdering.

Bjørn Lund stilte spørsmål om rutinene for tømming av septikk-tankene er kommet på skinner igjen. 

Plan og Utviklingssjef Roy Nilssen svarte at han håper å være i ordinær drift med tømming i løpet av året og ikke bare ta behovstømming.

Istvan Heiszter mente at siden det nå bare er en skole igjen i kommunen, burde man kanskje vurdere å skifte navn på Herøy sentralskole til Herøy barne- og ungdomsskole.

Ordfører Arnt Frode Jensen mente at dette burde vurderes.

Vegar Dalen stilte spørsmål om ferdigsstillelsen av Herøy omsorgssenter og økonomi.

Rådmann Roy Skogsholm sa at det sist uke var ferdigbefaring og at bygget er klart for overlevering.

- Status for det økonomiske blir tatt snarest, så snart regningene fra de som har utført arbeidet kommer inn, sa rådmannen.
kstyret
Kommunestyret samlet klokken ni

Annonser