- Dette er et resultat av at de som jobber på fabrikken er nøye med å jobbe på en skikkelig måte. De har lenge vært flinke til å melde fra om risikoer forbundet med arbeidet. Sammen med flinke og oppegående verneombud har de skapt seg en kultur på jobben, hvor det å jobbe sikkert kommer først, sier HMS-sjef Kaare Stenseng.

Stenseng forteller til Herøyfjerdingen at det hele tiden samarbeides om å finne løsninger på utfordringer forbundet med sikkerhet, samtidig som det er tydelige og enkle sikkerhetsregler å forholde seg til.

Sikkerheten på topp
- Fabrikken har som sitt viktigste mål å holde sine ansatte trygge og setter alle krefter inn på å hele tiden holde sikkerheten på topp. De ansatte vet at i tillegg til fabrikkens ansvar for å gjøre arbeidet trygt har de som enkeltpersoner også et ansvar. Resultatet viser også at de tar de dette ansvaret på alvor, avslutter Kaare Stenseng.