Markeringen i år skulle synliggjøre hvordan barnehager og ansatte jobber for å gi barn kunnskap og erfaring med kulturarven i sitt nærmiljø. Barnehagen er en viktig kulturarena. Med slagordet «Stedet mitt» ønsker barnehager å vise fram hvordan man jobber med kulturarv og utforsking av nærmiljøet.

Herøy barnehage har en fantastisk beliggenhet, og vi bruker nærområdet vårt aktivt til turer og aktivitet. På uteområdet vårt ble det i går hengt opp mange bilder som viser hvordan vi utforsker nærmiljøet, blant annet turområder, idrettsanlegg, omsorgssenteret og anleggsarbeid.

Det ble servert pizzasnurrer og frukt (sponset av Utdanningsforbundet og Fagforbundet). Været var perfekt for servering og besøk utendørs, og det var et fantastisk oppmøte. Renate inviterte alle til fellessamling, der vi fikk vist litt av sanger og eventyr vi jobber med som en viktig del av tradisjonsformidlingen.

Årets tema i Herøy barnehage er mangfold
Mangfold er en samlebetegnelse som brukes for å beskrive menneskelige forskjeller – store og små. Dette kan være f. eks alder, nasjonalitet, funksjonsforskjeller, personlighet, verdier, utdanning, seksuell legning eller livserfaring. Samtidig handler mangfold også om å møte forskjellene med åpenhet, respekt og inkludering. Du formes i samspill med andre mennesker rundt deg. For at vi skal trives i et fellesskap, tilpasser vi oss hverandre.

Barnehagen jobber tverrfaglig, og vi knytter dette temaet opp imot begrepet livsmestring (Sosial kompetanse, språk, lek, fysisk og psykisk helse). Herøy barnehage har 10 ulike nasjonaliteter, og 30% av barna har flerspråklig bakgrunn. I personalet har vi også ulike nasjonaliteter. Dette er en berikelse for barnehagen, og det krever også et stort fokus på språkopplæring og bruk at konkreter for at alle skal forstå.

Et av årets store prosjekter er «reiseprosjektet». De største barna «reiser» til alle landene som er representert i barnehagen. Per i dag er det 10 land, så barna og personalet på Bakken har vært rundt i hele verden. De har laget seg pass – og det er alltid spennende om de kommer seg gjennom passkontrollen. De har flybilletter, og flyturen består av både sikkerhetsgjennomgang og servering. Når de har landet, er det mange severdigheter som skal besøkes, og ikke minst et restaurantbesøk. Vi har hatt god hjelp av foreldrene til å lage maten…

Dette prosjektet viser oss hvor viktig det er for barnet (og foreldrene) å få vise hvor de kommer fra – og vi lærer mye om barnets identitet. Det har vært stor entusiasme hos alle barn og voksne, og det er ingen som ønsker å ta seg en fridag når de skal ut «å reise».

Vi takker alle for et fantastisk oppmøte, og velkommen tilbake neste år.

Tekst: Line Olsen