FNs internasjonale dag for frivillighet 5. desember er til for alle de fantastiske frivillige som bidrar til et varmere samfunn. Dette er dagen for å vise lokale lag og foreninger at kommunen setter stor pris på dem. I år er det også Frivillighetens år og i tillegg er det 10 år siden Herøy opprettet sin frivilligsentral. Årets feiiring ble derfor denne gangen ekstra markert med et åpent arrangement i Herøy skoles aula. Arrangementet ble ledet av Kiristi Iversen og hun startet som så mange år tidligere med å framføre et fint frivillighetsdikt.

Frivillighet, for et vakkert ord
Hva kan vi vel utrette her vi bor
Hvis alle er med og bidrar litte grann
Vil mye bli bedre i samfunnet for hver kvinne og mann

Hvem ønsker ikke et samfunn med engasjement
Idrett, korps, cross, lesing, korsang
Røde kors og pensjonistforening
Husflidslag, støtteforening og en eller annen form for trening

Båtforeninga, tirsdagsklubb og bygdelag
Møtestedet og dere jeg ikke har nevnt i dag
Jess og sprut, dans og Herøydag