Fin åpning av nytt helsesenter og omsorgsboliger

Åpning av helsesenter og omsorgsboliger_åpning2

Onsdag inviterte Herøy kommune til offisiell åpning av det nye helsesenteret og de nye omsorgsboligene i kommunen. Dette ble en fin markering av kommunens satsing på helse og omsorg for sine innbyggere.

Det nye helsesenteret har gode og moderne fasiliteter for helsetjenesten og tannhelsetjenesten i kommunen. Under helsesenteret er det bygget en parkeringskjeller for de ansatte, med egen ladeplass for elbil. I tilknytning til dagens omsorgssenter er det bygd åtte nye omsorgsboliger, to nye forsterkede sykehjemsplasser og et nytt aktivitetssenter. Det er også bygd tre sansehager i uteområdet mellom byggene til omsorgssenteret.

Det var et godt oppbud av både inviterte gjester, ansatte, beboere og besøkende som overvar selve åpningen. Flere kom også til i løpet av de timene omvisningen pågikk.

Avtroppende ordfører Arnt Frode Jensen stod for selve åpningen ved å skru på vannet i fontenen i en av de flotte sansehagene som er opparbeidet.

I sin tale kom Jensen inn på bakgrunnen for at det ble bygd nytt helsehus og nye omsorgsboliger.

- Vi satte i gang og så på utfordringer for framtida når det gjelder rekruttering av fagfolk til helsesektoren i kommunen. Vi vet at denne sektoren vil vokse og da er det viktig at vi legger til rette på en sånn måte at folk søker seg hit. Vi har også tilrettelaget for tannlegekontor og det er ekstra hyggelig at fylkeskommunen er representert med Randi Erlandsen under åpningen i dag.

- Under åpningen i dag får folk gå rundt å se på de byggene som er satt opp og da vil nok hver og en av dere se at det har blitt veldig bra. Byggene har blitt veldig funksjonelle og det tror jeg nok også at de fleste ansatte kan skrive under på, sa ordfører Arnt Frode Jensen før han skrudde på vannet i fontenen til applaus fra de frammøtte.  

Fin underholdning
Kristin Markås Mellingen er kjent for sin flotte sangstemme og sammen med Johnny Birger Hanssen på gitar sørget de flotte musikalske innslag, før forsamlingen delte seg opp og fikk en fin omvisning i de nye byggene. Det ble selvsagt også servert kake og kaffe i forbindelse med åpningen,

Under orienteringen på helsehuset kom kommunalleder Siv Nilsen inn på at de forbindelse med byggingen av nytt helsehus hadde lagt stor vekt på de ansattes ønsker da det nye bygget ble satt opp.

- Det er de ansatte som kjenner behovene best og vet hva de trenger og de har vært med hele veien, sa Nilsen.

Bakgrunn
Bakgrunnen for denne styrkingen av helse- og omsorgstjenestene skyldes ifølge en pressemelding fra rådmann Geir Berglund kommunestyrets vedtak av samfunnsdelen  i kommuneplanen i 2011.

- Noen av de sentrale tiltakene i den vedtatte kommunedelplanen for helse, sosial og omsorg, var bygging av nytt helsehus og styrking av kapasiteten i omsorgstjenesten.

- Helsehuset, omsorgsboliger og sykehjem danner nå et eget tun, der det er mulig å gå tørrskodd under tak mellom byggene. Denne samlokaliseringen er gjennomført for å styrke koplingen mellom en forsterket omsorgstjeneste og legetjenesten.

- Hensikten er å kunne ivareta kommunens ansvar og oppgaver knyttet til samhandlingsreformen og eldrebølgen. Investeringene som er gjort gjør kommunen i stand til å møte kjente utfordringer knyttet til et stigende antall eldre i samfunnet, og utfordringene knyttet til et økende antall eldre med demenssykdom. De nye byggene har også styrket kommunens kapasitet og muligheter for å kunne ta hånd om stadig flere, og svært syke pasienter, skriver rådmannen i sin pressemelding.

Definisjon av sansehage
En sansehage er  en tilrettelagt hage som er planlagt  og organisert for å kunne tilby et optimalt utendørs terapeutisk miljø eller miljøbehandling for personer med demens. Hagen er gjerne lukket og beskyttet, og det er lagt til rette for multi-sensorisk stimulering, vandring og mosjon, og ulike aktiviteter (AM Mork Rokstad, 2008).

Her er en liten filmsnutt på Youtube fra åpningen, der Kristin Markås Mellingen og Johnny Birger Hanssen framfører "Har du fyr" av Ola Bremnes.

Åpning av helsesenter og omsorgsboliger_Arnt Frode
Ordfører Arnt Frode Jensen stod for åpningen ved å skru på vannet i fontenen i den flotte sansehagen.
Åpning av helsesenter og omsorgsboliger_Kristin og Johnny Birger
Kristin Markås Mellingen og Johnny Birger Hanssen sørget for flott underholdning.
Åpning av helsesenter og omsorgsboliger_Resepsjon helsesenter
Kommunalleder Siv Nilsen orienterte under omvisningen i helsesenteret.
Åpning av helsesenter og omsorgsboliger_Wenche Sæthre Jørgensen orienterer
Enhetsleder Wenche Sæthre Jørgensen sørget for orientering og omvisning i de nye omsorgsboligene.
Åpning av helsesenter og omsorgsboliger_Akuttstue
Her er akuttstua på helsesenteret der pasienter nå kan komme inn i skjermede omgivelser gjennom egen inngang.
Åpning av helsesenter og omsorgsboliger_Sansehage
Den nye sansehagen som er tiltenkt demente har virkelig blitt flott.

Annonser