Utviklingssenter for sykehjem har tidligere lagd en film der temaet var ernæring og nå holder de på med å spille inn en ny film som tar for seg arbeid med demens.

Ellen Mogård Larsen som er FoU-leder for Utviklingssenter for sykehjemmene i Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna forteller at slike små temafilmer ofte er mye bedre i undervisningssammenheng enn bøker og hefter.

- Vi har fått god respons på vår forrige film som handlet om ernæring og vi får fortsatt ukentlige henvendelser om den, sier Mogård Larsen.

Historien om Anna
Anna ville alltid sitte langt bak i fellessamlingene i stua på avdelingen. Hun hadde noe språk, men sa ikke så mye. Derimot deltok hun aktivt på alle sangstundene og elsketde gamle salmene. Etter hvert som hennes fysiske tilstand ble gradvis redusert, endret personligheten seg drastisk. Hun ble aggressiv og begynte å rope høyt.

Det er dette som er utgangspunktet for filmen som blant annet spilles inn på omsorgssenteret i Herøy denne uka.

I filmen kommer Anna fra Dønna og spilles av amatørskuespiler Aud Halsen Myhre. Vi får se hvordan personalet gjennom sang og musikk og bilder klarer å få bedre kontakt med Anna. Hun kan ikke snakke, men retter seg opp og blir mye roligere når det brukes virkemidler som betyr noe for henne.

Herøyfjerdingen var tilstede da det skulle filmes en scene mellom sykepleier Bente Karlsen og "Anna".

Flinke på Herøy
Ellen Mogård Larsen synes de er blitt mye flinkere å arbeide med demens og andre tema på Herøy og de andre omsorgssentrene de siste årene. Ser man på veggene og i korridorene så finner man i mye større grad enn tidligere bilder og genstander som betyr noe for beboerne.

Filmen bygger på heftet "Mennesket lever ikke av brød alene" som er laget av Stig Bjørnar Sivertsen, Olav Rune Ertzeid og Ellen Mogård Larsen av Utviklingssenter for sykehjem i Nordland. Manuset er skrevet av Ellen Mogård Larsen og filmen lages av Tor Arne Sandnes og Petter Aspdal i filmselskapet Se Nor fra Nesna. Samme produksjonsselskap har også laget den flotte herøyfilmen som ble laget til Herøy kommunes 150 års jubileum i 2012.