Fikk tilskudd til båtkjøp

1_elektro
Elektro og Kjøleteknikk AS fikk 25.000 kroner i tilskudd av Herøy formannskap til kjøp av båter etter forslag fra Arbeiderpartiet. Båtene skal brukes som et aktivitetstilbud ved Bøteriet på Dønna.
Akkurat det at båtene skal knyttes opp en en bedrift i Dønna kommune skapte diskusjon omkring forslaget fra Arbeiderpartiet.   Men blant andre Laila Furu Vold (Ap) argumenterte med at Elektro og Kjøleteknikk AS er en herøybedrift og at hennes parti  ønsker å støtte næringslivet i Herøy.   Saka var oppe i formannskapet 11. mai og ble da utsatt. Til tirsdagens møte i formannskapet lød rådmannens innstilling som sist, nemliog på avslag på søknaden.   Vedtaket (under) ble gjort mot Frp\'s ene stemme.   Vedtak: Søknaden imøtekommes og det bevilges kr. 25.000 til investeringen. Bevilgningen dekkes over næringsfond 1.

Dette er saksdokumentet som fulgte saken til formannskapet:

 

Saksutredning:

Det vises til tidligere saksbehandling samt til formannskapets utsettelse av saken da det var ønskelig å forhøre seg med Dønna kommune og ev. HALD IKS.

 

Det er ikke søkt Dønna kommune om tilsvarende støtte til denne investeringen.

Bøteriet har søkt Dønna kommune om investeringer i nye rorbuer/leiligheter.

 

Ved en tilsvarende søknad til Dønna kommune vil konklusjon være at de ikke vil gi støtte til investeringer i bedrift på Dønna hvor materiellet skal leies ut til bedrift i Herøy.

D.v.s. tilsvarende den opprinnelige innstillingen herfra.

 

Har videre diskutert saken med HALD IKS som bekrefter at de ikke har tilgjengelig investeringsmidler som kan bevilges til investering i bedrifter i regionen.

 

Konklusjon derfra er at denne investeringen bør gjennomføres av Bøteriet og ev. finansieres av Dønna kommune.

 

Med bakgrunn i ovennevnte opprettholdes den tidligere innstillingen i saken.

1_elektro
Fikk tilskudd likevel.

Annonser