Fikk støtte til bokutgivelse

Dagrunn_Groenbech
Herøy formannskap vedtok i går enstemmig å gi 25.000 kroner i tilskudd til Dagrunn Grønbech i forbindelse med utgivelsen av boka "Fiskerbonde og altmuligkvinne".
Utgiftene til trykking av boka vil beløpe seg til rundt 120.000 kroner og med kommunens 25.000 kroner har Dagrunn Grønbech fått på plass 100.000 av disse pengene.   For i forkant av gårdagens møte i Herøy formannskap var det kommet 30.000 kroner i støtte fra Norsk kulturråd, Marine Harvest har bidratt med 20.000 kroner, mens Helgeland Sparebank har gitt 15.000 kroner.   Dagrunn Grønbech planlegger å kunne presentere boka under sommerens "Herøydaga" i slutten av juni. Den skal trykkes i 2000 eksemplarer.   I søknaden til Herøy kommune skriver Dagrunn Grønbech blant annet at avhandlingen som boka bygger på tar utgangspunkt i et utvalg kvinnehistorier innsamlet i Herøy/Helgelandsregionen, men som er representative for kystkvinner fra hele landet.

 

- Kvinnene vi her møter er alle født rundt 1915. De gifta seg i tiden rundt krigen, og etablerte seg i tradisjonelle fiskerbondehusholdninger. Kvinnene måtte mestre tilværelsen som altmuligkvinner, mens mannen var borte store deler av året.

 

Boken tar således sikte på å beskrive kvinnenes rolle i det tradisjonelle fiskerbondesamfunnet, og deres opplevelse av de siste femti års avvikling av den samme livsformen.

 

Boken bidrar dermed til å belyse en av kyst-Norges viktigste omveltningsperioder i nyere tids historie, basert på sosiologiske studier av enkeltskjebner de fleste av oss kan relatere oss til via våre mødre eller bestemødre.

 

Bokmanus, med arbeidstittelen "Fiskerbonde og altmuligkvinne", er gitt en popularisert form, slik at teksten skal være lettere tilgjengelig for den alminnelige leser.

 

Det rike billedmaterialet fra museets fotoarkiv og Herøy kulturkontors billedarkiv skal benyttes for å skape nærhet til teksten, skriver Grønbech i søknaden.

 

Som resultat av hennes samfunnsvitenskapelige dr. philos-avhandling "Kystkvinners liv og virke" fra Universitetet i Tromsø, har hun inngått et samarbeid med Helgeland Museum, avdeling Herøy og Kvinnemuseet i Kongsvinger med henblikk på utgivelse denne boka.

 

Se for øvrig Herøyfjerdingens intervju med Dagrunn Grønbech om denne boka fra september 2009.

Dagrunn_Groenbech
Dagrunn Grønbech under Herøydagan 2008 da hun holdt foredrag om avhandlingen som boka er basert på.

Annonser