Fikk pålegg fra Arbeidstilsynet

arbeidstilsynet4
I dag onsdag kom både Arbeidstilsynet og El-tilsynet på inspeksjon og tilsyn på rådhuset i Herøy. Det endte med pålegg fra Vebjørn Solli i Arbeidstilsynet til rådmann Roy Skogsholm for blant annet mugg i kjelleren av rådhuset.
- Muggsopp i lufta er slett ikke bra å ha på arbeidsplassen. Det kan føre til alvorlige plager over tid.  

Jeg ga pålegget for å vise hvordan Arbeidstilsynet ser på dette avviket.

Nå har jo Herøy kommune vedtatt å bygge på og rive deler av rådhuset, så kommunen er jo igang med å bedre på forholdene.

Men vi vil vurdere forholdet og følge med på hvordan arbeidet følges opp, sier Vebjørn Solli i Arbeidstilsynet til Herøyfjerdingen.

Arbeidstilsynet gikk også gjennom kommunens rutiner for internkontroll.

Glad for vedtak om utbedring Rådmann Roy Skogsholm priser seg lykkelig over at kommunestyret nylig vedtok å rive deler av det gamle rådhuset og bygge på en ny del.

- Det er meget kritisk å få et slikt pålegg fra Arbeidstilsynet, sier rådmann Roy Skogsholm til Herøyfjerdingen.

- Hadde vi ikke hatt dette vedtaket når vi nå fikk dette pålegget fra Arbeidstilsynet, hadde vi vært nødt til å gå igang med en investering på 28 millioner kroner for å tilfredsstille kravene fra Arbeidstilsynet, sier rådmannen.

Nå kan han vise til en vedtatt utbedring til rundt 13 millioner kroner.
arbeidstilsynet4
Vebjørn Solli (t.h.) ga Herøy kommune og rådmann Roy Skogsholm pålegg for spesielt muggsopp i kjelleretasjen.
arbeidstilsyn1
Også Geir Arne Nilsen (med gul jakke) og Reidar Mentzoni (t.h.) ga rådmann Skogsholm og kommunen pålegg. Smilene var på plass FØR påleggene kom. Nummer to fra venstre er Vebjørn Solli i Arbeidstilsynet.

Annonser