Fikk investeringsstøtte

front
Flostad Rorbuer fikk i tirsdagens formannskapsmøte innvilget 40.000 kroner i tilskudd til innkjøp og produksjon av bølgedemper/flytekai. Prosjektet har en kostnadsramme på 202.000 kroner.
Det var i går ingen diskusjon i formannskapet om hvor vidt søknaden skulle innvilges. Flostad rorbuer ved Torben og Cecilie Pedersen er en av flere nye foretak i Herøy som satser på reiselivsutvikling.
 
Høy standard
De har allerede gjort betydelige investeringer i et rorbuanlegg med høy standard, og de har allerede tanker om videreutvikling av prosjektet.
 
Et viktig element i dette er å utvikle infrastrukturen tilknyttet anlegget. De planlegger nå installering av ny bølgedemper/flytekai. De har i dag en flytebrygge som må skiftes ut blant annet på grunn av store bevegelser forårsaket av bølger fra ferge og hurtigbåt. Det er også behov for å øke kapasiteten.
 
Viktig forutsetning 
På grunn av beliggenheten nær fergeleiet er det mange utenom turistene som benytter flytebryggene. Dette prosjektet er en viktig forutsetning for videre utvikling av anlegget.
 
Prosjektet har en total kostnadsramme på kr. 202800. I tillegg kommer ca. 350 ”egne arbeidstimer”.
 
Rådmannen hadde i sin innstilling argumentert med at det er riktig å støtte et slikt tiltak med spesiell begrunnelse av at dette er et viktig infrastrukturtiltak for videre satsing innenfor reiseliv.
 
20 prosent
Ut fra prosjektets kostnadsramme og tidligere bevilgninger til lignende prosjekter hadde han innstilt på et tilskudd på kr. 40.000. Dette utgjør om lag 20 prosent av kostnadsrammen. Bevilgningen gjøres av næringsfond I.
 
front
Flostad Rorbuer.

Annonser