Fikk beholde pengene

4_HS
Kommunestyret vedtok sist uke enstemmig at 330.000 kroner som Herøy sentralskole har spart inn i år ikke skal trekkes inn i den store kommunale sekken, men fortsatt kunne disponeres av skolen.
Det var under arbeidet med budsjettreguleringen at rådmann Roy Skogsholm la fram et notat fra rektor Lars Olav Mogård-Larsen ved Herøy sentralskole.
 
Behov for nytt utstyr 
Her skriver Larsen at skolen har stort behov for å bruke pengene til nytt utstyr til skolen.
 
Etter litt diskusjon la ordfører Arnt Frode Jensen fram forslag til nytt punkt fire.
 
Punktet innebærer at skolen får beholde pengene som skal disponeres slik:
 
- 230.000 kroner disponeres til investering i nytt utstyr ved skolen
- 100.000 kroner skal brukes til å styrke voksenopplæringa ved skolen.
 
Det ble først votert over formannskapets tre punkter, som ble enstemmig vedtatt.
 
Så ble det votert over ordførerens forslag til nytt punkt fire, og også dette ble enstemmig vedtatt.
4_HS
Sentralskolen får beholde de pengene skolen har spart, vesentlig på mindre vikarbruk.

Annonser