Fikk 67.000 fra fylket

oeksningan_U-lag
Øksningan samfunnshus har fått 67.000 kroner i kulturbyggmidler fra Kultur- og miljøavdelingen i Nordland fylke. Tilskuddet skal brukes til å legge nytt gulv i storsalen i bygget.
Fylkesrådet fordelte i midten av desember over fire millioner kroner til 14 lokale kultur- og samfunnshus fra Brønnøy i sør til Andenes i nord.

Blant disse 14 var altså Øksningan samfunnshus. Dagens leder i ungdomslaget som har ansvaret for bygget er Hein Pedersen, med Jon Edvardsen som nestleder.

Starter arbeidet i vinter Rolf Edvardsen er styremedlem og han forteller til Herøyfjerdingen at de 67.000 kronene skal brukes til å legge nytt gulv i storsalen.

- Det er det vi har søkt om penger til, og vi planlegger å komme igang med arbeid i løpet av ettervinteren.

Men det er ikke sikkert vi blir ferdige før sommeren. Vi må nemlig stive av gulvet på undersiden, før vi legger nytt gulv, forteller Rolf Edvardsen.

Mange søkere Et stort antall søknader vitner om høy aktivitet rundt lokale samfunns- og kulturbygg, skriver fylkeskommunen på sin hjemmeside.

Pengene er fra de populære spillemidlene som fordeles etter bestemte kriterier som for eksempel innbyggertall og areal i kommunene. Årets tildeling er litt høyere enn de to siste årene.

Det store antallet søknader viser at det er høy aktivitet og stort engasjement rundt de lokale samfunns- og kulturbyggene i Nordland.

Tilskudd-delen redusert Denne gang kom det 24 søknader fra 16 kommuner, men en del av søknadene har basert seg på for høy andel tilskudd.

Tidligere kunne det søkes om 50 prosent tilskudd, men dette er redusert til 1/3 tilskudd. Dermed falt noen av årets søkere utenfor regelverket som er fastsatt av kulturdepartementet.
oeksningan_U-lag
Det tidligere styret i ungdomslaget foran samfunnshuset.
rolf_edvardsen
- Vi starter med å legge nytt gulv nå i vinter, sier styremedlem Rolf Edvardsen.

Annonser