Festlig pinsehøytidsgudstjeneste i Herøy kirke

Pinse 2020

Da er Herøy kirke klar til å feire pinse - kirken sin bursdag. Søndag den 31. mai, dagen da vi egentlig skulle hatt konfirmasjon, da feirer vi i år kirkens bursdag med en høytidsgudstjeneste i Herøy kirke klokka 12.00.

Det er ikke Herøy kirke sin bursdag men bursdagen for hele den kristne kirke over alt i verden. Vi feirer nemlig pinse for å minnes hvordan Jesu disipler etter Kristi Himmelfart fikk den hjelp til å være kirke Jesus hadde lovet: Den hellige ånd.

- Vi har jobbet på spreng med lokal smittevernplan, nødvendige godkjennelser og tillatelser, vask og fysisk omstilling i kirken» forteller sokneprest Gunver Birgitte Nielsen. - Vi er klar søndag klokka 12.00 og vi gleder oss!.

Bare 50 personer får lov å komme inn og av hensyn til smittesporing må alle la seg registrere på en liste, som blir destruert etter 14 dager. Det er fastlagt hvor i kirken man må sitte så 1 m regelen kan overholdes og nattverden gjennomføres på nytt vis.

- Alt blir tydelig forklart så ingen trenger å føle seg utrygg ved å komme til gudstjeneste i Herøy kirke» slutter soknepresten, som ser frem til igjen å ha en menighet i kirken å tale til.

Velkommen til bursdagsfeiring i Herøy kirke!

Pinse 2020[1]
Foto: Gunver B. Nielsen
Pinseliljer 5 (2)
Foto: Gunver B. Nielsen

Annonser