Ferjerutene: Kommunen har 11 merknader

alsten_08
Herøy kommune har etter møter med næringsliv og grendeutvalg sendt brev til Statens veivesen med 11 merknader. Blant annet vil kommunen ha senferje fra Flostad rundt midnatt.
Ønsket om en ferjeavgang mellom 23-30 og 24.00 begrunnes med at Marine Harvest har behov for å få ut laksen som produseres på kveldstid. Ellers blir vogntogene stående til neste dag.   Videre mener Herøy kommune at det må etableres en forbindelse med ferge eller hurtigbåt fra Flostad eller Bjørn som gjør det mulig å nå morgenflyet fra Stokka og sørover.   Her er brevet fra ordfører Arnt Frode Jensen som i dag gikk til Statens veivesen region nord:   Vi viser til møte i Bodø 14.9.2010 der ruteforslaget som legges til grunn for foreliggende anbudsprosess ble presentert.   Vi har hatt forslaget til høring i grendeutvalg, næringsforening og de største bedriftene.   Forslaget har ikke vært til ny politisk behandling da forslaget ligger innenfor de rammer som lå til grunn for behandlingen av forslaget som ble framlagt i 2009.   Herøy kommune slutter seg til det framlagte forslaget med følgende merknader:   1. Hvis Marine Harvest skal få sendt ut de siste vogntogene må det innarbeides en kveldstur mellom kl 23.30 og kl 24.00. Ellers blir disse vogntogene stående til neste dag, noe som ikke er akseptabelt.   2. Det må etableres en forbindelse med ferge eller hurtigbåt fra Flostad eller Bjørn som gjør det mulig å nå morgenflyet fra Stokka og sørover. I en vurdering av tidlig ferge på bekostning en ettermiddagstur vil vi prioritere å opprettholde fergekapasiteten på ettermiddagen og heller løse flykorespondansen på morgenen med hurtigbåt.   3. Det bør legges inn en klausul i anbudet om reforhandling hvis det over tid skulle oppstå kapasitetsproblemer.   4. Anbyderne bør gis anledning til å legge inn to 50 bilers ferger hvis de ønsker det for å oppnå gunstigere drift og beredskap og dermed gunstigere pris.   5. Det må i anbudsgrunnlaget stilles krav om reservemateriell, dvs. kapasitet og max. tid til den skal være på plass i rute. Det må også være slik at reservefergen kan gjennomføre ruten etter rutetabell.   6. Det bør gis mulighet til å gi tilbud på kafedrift da lengste fergestrekning er over en time.   7. Da disse kommunene satser sterkt på reiseliv bør det være salong over dekk. Gjør i denne forbindelse oppmerksom på prosjektet ”Ut i øyan” som utvikles sammen med ”nasjonal turistvei”. Her bør det være et spleiselag mellom næring og samferdsel.   8. Det anbefales at begrepet suppleringsferge sløyfes til fordel for ferge A og B   9. Anbudsgrunnlaget bør inneholde en klausul om høyeste alder på fergematerielet som kan benyttes.   10. Det bør vurderes to ferger også på lørdager, i hvert fall i tidsrommet mai, juni, juli og august   11. Ellers er det noen justeringer på ruten slikt som ferge fra Herøy kl 09.50 og kl 09.55 som er så nær i tid at det kan bli komplikasjoner. Viser også til ruten på lørdager hvor det er ankomst kl 09.45 og avgang kl 09.40.   Med vennlig hilsen
HERØY KOMMUNE   Arnt Frode Jensen
ordfører
alsten_08

Annonser