Vi har behov for ferievikarer i perioden 18. juni - 12. august 2018.

Sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeider, miljøterapeuter, miljøarbeider, assistenter, kokk og renholdspersonell søkes for avdelingene: Omsorgsboligene, hjemmesykepleien, sykeavdelingen, Soltun (avdeling for demente), kjøkken, renhold, Nesveien botiltak og Valsåsen bofellesskap.

Arbeidsoppgaver

 • Turnusarbeid / rundturnus/medleverturnus.
 • Tilrettelegge for beboernes daglige omsorg
 • Assistere og tilrettelegge for beboernes egenomsorg
 • Rapportering
 • Tilrettelegging av aktiviteter for beboerne
 • Skape trivsel i bomiljøet

Vi søker personer som:

 • tar ansvar og liker utfordringer
 • har gode samarbeidsevner
 • har god faglig innsikt og forståelse
 • har evne til å jobbe selvstendig og målrettet
 • kjennskap til elektronisk journalføring er en fordel.
 • beherske norsk språk skriftlig og muntlig

Søker bes skrive hvilken avdeling den søker til, og hvilket tidsrom søkeren kan jobbe. Søkere oppfordres til å avvikle egen ferie før eller etter oppgitte ferieperiode.

For å lese fullstendig utlysningstekst, samt søke på stillingene, trykk her.