Vi har behov for ferievikarer i perioden 20. juni - 14. august 2016. Sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeider, assistenter, kokk og renholdspersonell søkes for avdelingene: Omsorgsboligene, hjemmetjenesten, sykeavdelingen, Soltun (Skjermet enhet), kjøkken, renhold og Valsåsen bofellesskap.

Beskrivelse avdeling

 • Herøy Omsorgssenter består av en sykehjemsavdeling som er inndelt i en somatisk (12 plasser) og en skjermet avdeling- Soltun (6 plasser).
 • Omsorgsboliger ( 19 plasser). KAD-seng.
 • Det er et Institusjonskjøkken med ansvar for produksjon av normalkost og spesialkost.
 • Renholdsoppgaver består av daglig renhold på de ulike avdelingene ved omsorgssentret.
 • Valsåsen bofellesskap: Bofellesskapet består av 9 leiligheter tilknyttet fellesareal og personalbase.
 • Hjemmetjenesten består av hjemmesykepleie og hjemmehjelp i egen bolig eller i omsorgsbolig.

Arbeidsoppgaver

 • Turnusarbeid / rundturnus
 • Tilrettelegge for beboernes daglige omsorg
 • Assistere og tilrettelegge for beboernes egenomsorg
 • Rapportering
 • Tilrettelegging av aktiviteter for beboerne
 • Skape trivsel i bomiljøet

Vi søker personer som:

 •  tar ansvar og liker utfordringer
 •  har gode samarbeidsevner
 •  har god faglig innsikt og forståelse
 •  har evne til å jobbe selvstendig og målrettet
 •  har kjennskap til elektronisk journalføring er en fordel.
 •  beherske norsk språk skriftlig og muntlig

Krav til kompetanse

 • Søkere med autorisasjon som helsefagarbeider og sykepleier vil bli prioritert.
 • Erfaring/egnethet i jobben
 • Det vil bli lagt vekt på samarbeid, lojalitet og ansvarlighet.
 • Det foretrekkes at søkere til hjemmetjenesten har sertifikat.
 • Politi attest kreves.

Andre opplysninger
Ansettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, herunder medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.
Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Personer som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming skal vise politiattest. Attesten skal ikke legges ved søknaden, men skal legges fram før tiltredelse.

Kravet gjelder personer som skal yte helsehjelp, sosiale tjenester eller jobbe i grunnskole, SFO og barnehager.

Søknadsprosedyre:
Alle søknader på ledige stillinger skal registreres elektronisk.

 • Dersom du trenger hjelp med søknaden kan du henvende deg til kommunen.
 • Interne søkere bes bruke samme e-post som er registrert i lønnssystemet.

For å søke på stillingene kan du trykke her. Søknadsfrist: 01.03.2016  

Kontaktperson
Wenche Sæthre Jørgensen, Enhetsleder, mobil: 90629198, wenche.saethre.jorgensen@heroy-no.kommune.no