En passasjer fikk lettere skader og en av mannskapet ble innlagt på sykehus for kontroll da ferga MF Petter Dass krasjet i fergekaia på Flostad i Herøy søndag 12. november 2017. Nå har det gått over to måneder uten at utbedring av fergekaia har kommet i gang.

Vi har tatt en prat med Tormod Christensen i Statens vegvesen og han opplyser at planen er at fergekaia skal bli utbedret innen medio mars.

- Vi venter på en rapport fra forsikringsselskapet til Boreal, men regner med at vi skal ha det utbedret innen medio mars. Årsaken til at det har tatt tid er at dette er en forsikringssak, sier Christensen.

Nye ruter snart på plass
Det nye fergeleiet på Flostad ble åpnet 1. juni 2017, men fremdeles har det ikke kommet på plass en sen avgang fra Herøy om kvelden selv om det var dette som lå til grunn for at fergekaia ble bygd. Selv om fergebrua er tatt bort i påvente av reparasjon fungerer fergekaia allikevel som liggekai til den ene ferga når den ikke er i drift. Nå lover imidlertid Christensen at rutene skal endres.

- Det er ei målsetting å få i gang de opprinnelige anbudsrutene så fort om mulig og da snakker vi om februar/mars, sier Tormod Christensen i Statens vegvesen.

Bakgrunn
I anbudsrutene som trådte i kraft allerede 1. januar 2014 var det etter sterkt ønske fra Marine Harvest planlagt en sen avgang rundt klokken 23.30 fra Flostad. Værforholdene i Brasøy ble fra faglig hold vurdert slik at de nye ferjene ikke kunne ligge der om natta. Dette førte til at den ene ferga som trafikkerer sambandet måtte ligge i Sandnessjøen om natta i påvente av at det kom på plass et liggekai på Flostad. Tidsbruken ble påvirket av hviletidsbestemmelsene og medførte at den planlagte sene kveldsturen fra Herøy ikke kunne realiseres Fylkestinget besluttet i 2013 at det skulle bygges et ekstra fergekai på Flostad som etter flere store forsinkelser først ble tatt i bruk 1. juni 2017.