- Det er målet, ja. Dersom vi ikke skulle klare det, vil vi bli nødt til å foreta den siste rest av sprengning etter skoletid, sier Ronny Olsen i Olsen Maskin Transport AS og Rolf Edvardsen i AF Rolf Edvardsen.

Disse to firmaene har i fellesskap fått oppdraget med å bygge gang- og sykkevei fra Herøysundbrua til nedkjørsel til Flostad på Sør-Herøy. For å skaffe masse til deler av byggingen må de sprenge stein ved den kommende kunstgressbanen.

- Men utkjøring av stein vil komme til å foregå til langt ut på høsten, sier de to som altså skal bygge rundt 1200 meter gang- og sykkelvei.

Samtidig sprenger de ut stein slik at grusbanen ved sentralskolen kan utvides og få kunstgressdekke til våren.

I dag ligger det store utsprengte steinmasser der hvor skoleelevene tidlligere har lekt. Etter hvert skal akebakken som nå er sprengt vekk bygges opp igjen på andre siden av skolen.