Kirkevergen i Herøy og Dønna har kommet med følgende kunngjøring:

Hagen kl. 12.00

  • Ved Julia Biel, Annette Stenseng og Kjersti Solvang
  • Herøyspeiderne deltar
  • Nattverd
  • Bålkaffe og grilling etter gudstjenesten, ta med matpakke/grillmat.
  • Ofring til KFUK/KFUM