Dønnes kirke kl. 12.00

  • Fellesgudstjeneste for Herøy og Dønna ved Eva Julia Biel og Magnus Utgaard
  • Gjestepredikant Sverre Krutnes
  • Markering av Nord-Dønna kvinneforenings 150 års jubileum
  • Ofring til Mental helse, Dønna
  • Kirkekaffe på Dønnes kristelige u-hus