Det var godt oppmøte på streikekafèen på storstua ved Herøy omsorgssenter onsdag 28.januar. De fremmøte koste seg med kaffe og vafler og praten gikk lett rundt bordene.

Det ble holdt appeller av hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet Herøy Kirsti Iversen og leder i Fagforbundet Herøy Mariann Rønneberg.

De to forbundene var med da en samlet fagbevegelse gikk ut mot regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. De sier nei til forslag som vil gi dem mindre medbestemmelse og mindre innflytelse over tilhørighet i arbeidslivet, egen fritid og mulighet til å påvirke.

Endringsforslaget åpner for økt bruk av midlertidige stillinger, lengere normalarbeidsdag, adgang til å pålegge jobbing flere helger etter hverandre og generell svekking av arbeidstakernes mulighet til å si nei til slike arbeidstidsordninger. Retten til kollektivt søksmål vil også falle bort.

 

 

 

Tekst: Mariann Rønneberg/Fagforbundet
Foto: Anita Rønneberg og Mariann Rønneberg