Ordfører Arnt Frode Jensen tror man kan få minst to gevinster ut av dette:

1. Kommunene kan spare penger på at flere går sammen om utgiftene

2. Muligheten for å få inn større kompetanse i denne jobben.

For i saksframstillingen til formansskapsmøtet 21. september ligger det inne opprettelsen av en 60 prosent stilling på Sør-Helgeland.

Kontrollutvalgene har som oppgave å følge med på at kommunene forvalter sine ressurser på en ordentlig måte og at planverk og andre oppgaver blir fulgt.

I dag har de sju kommunene på ytre Helgeland (Alstahaug, Dønna, Leirfjord, Rødøy, Lurøy, Træna og Herøy) et felles sekretariat for kontrollutvalgene.

Det samme har de fem kommunene på Sør-Helgeland, nemlig Vega, Brønnøy, Vevelstad, Sømna og Bindal.

I et møte på Vevelstad i november 2005 ble kommunene enige om en sammenslåing av kontrollutvalgsdistriktene til et felles kontor for 12 kommuner.

Alle fem kommuner på Sør-Helgeland har behandlet saken og gjort vedtak om å gå for en slik sammenslåing. Også styret for sekretariatskontoret for Ytre Helgeland og Ytre Helgeland Regionråd har gjort samme vedtak.

Rådmann Torstein Grønbech skriver i sin vurdering at dette er en god løsning. Det vil holde kostnadene nede og sikre en god utnyttelse av sekretariatet.

Fellesmøtet mellom kommunene 9. november på Vevelstad opererer med samlet driftskostnader for kontrollutvalgssekretatiat på 1.150.000 kroner.

Av dette er 430.000 kroner forventet driftskostnader med en 60 prosent stilling på Sør-Helgeland. De resterende 720.000 kroner er budsjett for Ytre Helgeland kontrollutvalgsdistrikt.

For Herøys del vil den samlede utgift per år komme på 66.200 kroner. (mot dagens 41.500 kroner)

Andelen den enkelte kommune skal bidra med er regnet ut etter antall innbyggere i hver enkelt kommune.